16. června 2015 –– umění –– Svatava Kozlovská

Výstava Kryštofa Rybáka svým názvem Ostrava poprvé napovídá, že práce tohoto mladého výtvarníka dosud v Ostravě vystaveny nebyly. Nyní mají zájemci o výtvarné umění možnost navštívit jeho výstavu v galerii MA’MA, kde bude přístupná do 30. června.

Sochař a sklářský výtvarník Kryštof Rybák vystudoval v Praze střední a vyšší uměleckoprůmyslovou školu a ve studiu pokračoval na AVU v ateliéru figurálního sochařství.  Při své sochařské práci využívá různé materiály a svou tvorbu již představil na mnoha výstavách v České replice i v zahraničí.

Práce představené na ostravské výstavě je možné rozdělit do dvou odlišných skupin. První z nich je soubor skleněných plastik, které sice mají konkrétní názvy, ale jejich tvarování není popisné a souvislost s názvem je jen volně naznačena. Divák tuto souvislost může nebo nemusí hledat, nepochybně jej však upoutá krása a barevnost použitého materiálu.

Druhá skupina vystavených prací přitáhne pozornost diváka také, ale jinými prostředky. Tato díla jsou vytvořená převážně kombinací skla a kovu a přestavují buď stylizovaně, nebo naopak velmi realisticky zobrazené předměty a zvířata. Jejich názvy ještě podtrhují nadsázku  a vtipnost provedení. (např. deformované pohovky s názvem Nesedat).

Přestože jsou obě skupiny vystavených děl velmi odlišné, dohromady tvoří harmonický celek, který ukazuje sklo jako nadčasový materiál umožňující různá zpracování.  Kryštof Rybák této vlastnosti skla s lehkostí a hravostí využívá a jeho práce mohou zaujmout příznivce klasiky  i vyznavače estetiky 21. století.

Čtěte další články na téma sklovýstava

Foto: Gabriel Urbánek a Svatava Kozlovská
Zdroj: MA’MA Gallery