13. října 2015 –– umění –– Ondřej Krynek

Adam Gallery v Brně otevřela výstavu hned třem umělců zároveň. Nejvýraznější osobností je rozhodně Jiří Černický, který na své výstavě Dolby Malba vybízí návštěvníky, aby přímo vstoupili do jeho obrazů. Další samostatné výstavy zde otevřel Marek Meduna a Dana Sahánková. Otevřeno je do 31. prosince 2015.

„Výstava Dolby Malba nabízí aktuální přehlídku vybraných prací, obrazů, které jsou vytvářeny především alternativně, s použitím různých postupů a materiálů. Jde vlastně svým způsobem o obrazové objekty, či objekty s obrazovým přesahem. Způsobů, jak jsou ‚dolby obrazy‘ vytvářeny, je celá řada, a jsou dokladem mimořádné tvůrčí invence a vynalézavosti Jiřího Černického, jednoho z nejoriginálnějších tvůrců, kteří v současném českém výtvarném umění působí,“ uvádí k aktuálně prezentované tvorbě Černického sama galerie.

„Marek Meduna pracuje s malými formáty. Tedy v tomto případě. Dvacet na třicet, třicet na čtyřicet, čtyřicet na padesát. Přitom rozměry nejsou v zásadě podstatné. Zachycení různých ‚dějových‘ momentů, okamžiků, zlomků vytváří jednotlivé sekvence, které se ve svém důsledku promění v onen již v názvu výstavy avizovaný Průvod,“ dodává k druhému vystavujícímu galerie. „Mezi autory, které je možno zařadit mezi špičku generace nultých let, zaujímá Dana Sahánková zvláštní místo. Je totiž vynikající kreslířka. Přímo brilantní, dalo by se říci. Ale to není ta hlavní zvláštnost. Bylo by možno ji totiž zároveň označit za kreslířku monumentálních formátů. A to už tak obvyklé nebývá, zvláště u nás ne,“ zvou na její tvorbu zástupci Adam Gallery.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Adam Gallery