25. února 2016 –– umění –– Jakub Sochor

Jižní část parku pod brněnským hradem Špilberk bude opatřena sochou významného brněnského básníka Jana Skácela. Dílo, sestávající z vrstvených a k sobě svařených kartáčovaných trubek, bylo navrženo akademickým sochařem Jiřím Sobotkou a vzešlo ze soutěže, kde se umístilo nad stříbrnou prací Tomáše Medka a bronzovým projektem Stefana Milkova a Jiřího Trojana.

Dílo, jež bude zkompletováno do konce letošního listopadu, spočívá v otevřené prostorové skulptuře, hledící do prostoru Starého Brna. Portrét básníka bude vytvořen z několika tisíc nerezových bezešvých trubek, přičemž výška hlavy je stanovena na 215 centimetrů. Proporce sochy byly zvoleny tak, aby oči básníka a diváka byly zhruba ve stejné úrovni – dojde tak k symbolickému účinu díla, který umožní pozorovateli sledovat Staré Brno básníkovýma očima.

Volba symbolického prvku není náhodná, neboť Skácelova poezie je charakteristická (mimo jiné) právě důsledně propracovaným systémem symbolizace, v jejímž rámci se jednotlivé motivy jeví jako variace několika základních témat: dětství, ticho, krajina a smrt. Transparentní portrét básníka bude umístěn na kamenném soklu, kde na každé ze stran bude vytesán jeden ze zmíněných pojmů.

Stříbrnou příčku v soutěži obsadil návrh Tomáše Medka, jehož socha s názvem Smuténka je inspirována stejnojmennou Skácelovou sbírkou lyrických veršů. Tajemství, typické pro básníkovu tvorbu, je skryto i ve vyjádření figurálního pojetí díla – figura se projevuje jako stín vržený objektem rostlinného torza, jako stín, který za slunečných dnů obchází kolem tohoto objektu. Skulptura nemá hmatatelnou podobu, neboť je určitou lyrickou reflexí umocňující spojení člověka s přírodou.

Na třetím místě se umístil návrh akademického sochaře Stefana Milkova a architekta Jiřího Trojana, kteří sochu pojali jako komorní alegorické sousoší, jež znázorňuje setkání básníka s okřídleným Pegasem. Výjev ve svém pojetí evokuje esenci Skácelových veršů v podobě skromných a malých příběhů, obsahujících nezměrnou životodárnou lásku, moudrost a sílu. Sousoší by spočívalo v odlitku z antikorozní AD slitiny hliníku a hořčíku, umístěném na podstavci z monolitického sklocementu. Ten by byl doplněn verši Jana Skácela.

Mezi soutěžními návrhy, jichž bylo celkem čtyřicet čtyři, figurují práce, jež zachycují široké tvůrčí spektrum, od antropomorfních děl přes skulptury založené na symbolických rysech (nezřídka souvisejících s prvky básníkovy tvorby) až po abstraktní vize. Jedním z pozoruhodných děl, které se umístilo na sedmém místě (jeho autorem je František Postl), je kompozice dvou křesel – zatímco jedno je obsazeno, druhé zůstává prázdné. Práce se snaží zachytit typologii a portrétní rysy básníka.

Originální skulptura, jež bude umístěna v jižní části parku pod hradem Špilberk, doplní pestrou řadu brněnských soch. Figurují mezi nimi třímetrová plastika na počest Thomase Alvy Edisona, či například čtveřice projektů situovaných na Moravském náměstí, které ztělesňují čtyři Platónovy ctnosti. Děje se tak prostřednictvím osobitých děl, z nichž poslední – jezdecká socha odkazující na markraběte Jošta Lucemburského – bylo odhaleno 28. října v loňském roce.

Čtěte další články na téma sochaBrno

Foto: Jiří Sobotka
Zdroj: Město Brno