18. července 2016 –– umění –– Ondřej Krynek

Národní galerie v Praze nabízí ve Veletržním paláci páté pokračování výstavy Moving Image Department. Dvojice filmařů Adrian Paci a Adam Vačkář na ni až do 18. září představují videa na téma Rozvrácená ekonomika času, který je současně podtitulem výstavy.

„Pocit zvrácené nostalgie se vznáší nad kinematickými počiny, které se shromáždily v pátém pokračování Moving Image Department. Poté, co byl pohyblivý obraz pojat jako prostředek kolektivního hlasu, se následující sekvence soustřeďuje na ekonomiku času – na transformativní sílu, proměnu, alchymistické vlastnosti obrazu a v neposlední řadě na obraz jako přechod, cestu, jakýsi mezistav,“ uvádí k výstavy kurátor Adam Budak.

„Tématem kinematického díla Adriana Paciho z Albánie (1969) je návrat domů a pomíjivost,“ dodává kurátor k jednomu ze dvou protagonistů výstavy. Druhým autorem je český filmař Adam Vačkář (1979), k jehož tvorbě Budak uvádí: „Vačkářova kinematická práce gest vypráví o plynutí času, jak subjektivního, tak kolektivního, směřujícího k zániku a eliminaci.“

Čtěte další články na téma výstavafilm

Foto a zdroj: Národní galerie v Praze