23. října 2016 –– umění –– Ondřej Krynek

Galerie Jaroslava Krále v Brně hostí až do 13. listopadu výstavu uznávaného prozaika Mariana Pally a jeho psíka Bruna. Expozice s názvem Malba hlínou – klacky zubama, nabízí několik záměrně absurdních děl, především obrazů, které jsou malovány hlínou. Některé vystavené objekty jsou pak dílem psa Bruna.

„Autor patří k důležité literární a výtvarné konceptuální tendenci, využívající prvky humoru a absurdity, která má v Brně dlouholetou kontinuitu od 70. let minulého století. Komornější projekt je výsledkem spolupráce autora a jeho psíka Bruna. Soubor bude obsahovat Pallovy obrazy malované hlínou z posledních let a dřevěné objekty vytvořené v téže době Brunem (Árik od Výrovského potoka). Autor vědomě uvádí své dílo do absurdního kontextu. Klade si otázky po autenticitě uměleckého díla a jeho místě v současnosti,“ uvádí kurátorka výstavy Terezie Petišková.

„Marian Palla (*1953) začal po absolvování Brněnské konzervatoře jako hráč na kontrabas v orchestru Janáčkova divadla, byl také pedagogem na Fakultě výtvarných umění v Brně. Vesměs je označován za konceptuálního tvůrce. Spojujícím prvkem jeho hraničních uměleckých projevů je humor a absurdní kontext, do nichž své výtvory záměrně uvádí. Dodnes je činný i v jiných tvůrčích oblastech než je výtvarná tvorba. Píše pro divadlo, prózu, zabývá se experimentální hudbou, specifickým komixem či kresleným humorem,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Dům umění města Brna