9. února 2017 –– umění –– Ondřej Krynek

Až do 26. února je možné na Malostranském náměstí v Praze zhlédnout unikátní české umělecké dílo nazvané Procesuální instalace. Navrhli jej studenti Artur Magrot, Martin Chlanda a Jakub Rajnoch z Ateliéru intermediální tvorby na AVU. Instalace má podobu podstavce a sochy z ledu, která se podle vlivů počasí pomalu mění.

„Procesuální instalace je živým příspěvkem do současné diskuse o významu a pozici umění ve veřejném prostoru i o specifickém ‚klimatu‘ Malostranského náměstí. Pracuje s tématem dočasnosti a proměnlivosti obecně sdílených idejí a jejich uměleckých forem. Dílo Artura Magrota, Martina Chlandy a Jakuba Rajnocha reaguje na historickou situaci Malostranského náměstí, kde se v průběhu staletí protnulo množství různých idejí, kde se společnost proměňovala, stejně jako způsoby užívání tohoto veřejného prostranství,“ uvádí kurátorka Jitka Hlaváčková.

„Náměstí je prostorem setkávání, historickým místem – průsečíkem řady kulturních odkazů, dopravní křižovatkou a rozcestím. Nese s sebou proto bohaté dědictví historických idejí. V novodobých dějinách zde stály pomníky maršála Radeckého, historika a slavisty Ernsta Denise, jsou zde umístěny také pamětní desky Ference Rákócsiho a Emy Destinnové,“ dodává s tím, že dílo na místě bývalého parkoviště realizovaly Magistrát a Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Akademií výtvarného umění v Praze a Institutem plánování a rozvoje Prahy.

Čtěte další články na téma socha

Foto a zdroj: Galerie hlavního města Prahy