16. února 2017 –– umění –– Ondřej Krynek

Čtvrteční vernisáží v Galerii současného umění a architektury v Domě umění v Českých Budějovicích byla zahájena výstava fotografií Štěpána Grygara. Až do 19. března na ní můžete zhlédnout rozsáhlý výběr černobílých fotografií pořízených v období od osmdesátých let do současnosti.

„Tvorba Štěpána Grygara prošla v průběhu let jistým vývojem, který se z dnešního pohledu jeví zcela přirozeným, charakteristický osobitou citlivostí i poetickým nádechem. Tvůrčí cesta vede od děl, jež byla v 70. létech řazena k českému fotografickému vizualismu, který později vystřídala poměrně silná příklonnost ke konceptuálnímu přístupu a analýze fotografického média jako takového,“ uvádí kurátor výstavy Michal Škoda.

„Autor je považován za jednoho z pionýrů konceptuální fotografie u nás. Pro jeho tvorbu je především důležitá idea – samotný proces a výsledek jsou už jakousi nadstavbou.  Prostřednictvím svých děl, oscilujících mezi bezpředmětností a dokumentární fotografií však nabízí komunikaci se silným potenciálem – otevírat jak otázky vztahující se k narušování naučeného způsobu našeho vnímání, tak i silné dokumentární momenty žité přítomnosti,“ dodává.

Čtěte další články na téma fotografie

Foto: Štěpán Grygar
Zdroj: Dům umění České Budějovice