11. března 2017 –– umění –– Ondřej Krynek

V pátek byla pro veřejnost otevřena velká výstava František Skála Jízdárna, na které uznávaný český výtvarník František Skála představí své práce od roku 2004 do současnosti. Až do 3. září můžete navštívit unikátní expozici navrženou samotným autorem, která má divákovi nabídnout nejen unikátní díla, ale také komplexní zážitek.

„Výstavu lze chápat jako přehlídku několika tematických expozic, kdy jedna zdánlivě zpochybňuje předešlou, stejně jako zaběhnutý obraz o Skálově práci. Celek však vyjeví skrytý řád, názor na svět, předmět uměleckého zájmu, které chce autor prostřednictvím své tvorby co nejpřesněji artikulovat,“ říká kurátor výstavy Tomáš Pospiszyl.

Rozsáhlá expozice, kterou navrhl sám František Skála, je jakousi procházkou metafyzickou krajinou podivuhodného světa, jehož nejmenší část si budete přít prozkoumat. Celá výstava je rozdělena do několika propojených imaginárních muzeí, které nabízí jednotlivá tématická díla. Samotná díla jsou instalována tak, že je možné je vnímat z mnoha úhlů tak, jak sám návštěvník bude chtít.

Na výstavě, která je sama uměleckým dílem, najdete sochy různých velikostí, malby, kresby a grafiky, asambláže, fotografie, kinetické objekty, světelné instalace, hudební nástroje, zbraně, interiéry i architektonické projekty. Všechny spojuje hravost, vynalézavost, důraz na materiál a do jisté míry také posvátnost hotového díla.

„Architektura výstavy umožňuje jednotlivá díla vnímat z různých pohledů, zevnitř a zvenčí, zezdola a shora, v různých stadiích jejich života. Některá působí jako starodávné vykopávky, jiná jako dílo v procesu vzniku. Jednotícím aspektem výstavy je světlo, ať už umělé, přírodní nebo duchovní, které autor zkoumá a užívá v různých kvalitativních podobách,“ dodává Pospiszyl.

Čtěte další články na téma výstavaFrantišek Skála

Foto a zdroj: Národní galerie v Praze