18. března 2017 –– umění –– Ondřej Krynek

V pražském Veletržním paláci byla v pátek pro veřejnost otevřena výstava Dotek doby, která je jednou velkou speciální výtvarnou instalací Magdaleny Jetelové. Malá dvorana se do 19. listopadu (prodlouženo) celá proměnila v rozšířené pole, jenž má návštěvníkovi umožnit setkání s autorčiným způsobem myšlením a prací.

„Prostor galerie se stává místem umění, které může být nahlíženo hned z několika perspektiv. Prezentovaná instalace intervenuje a vede dialog s architekturou Veletržního paláce a zároveň připomíná zničenou krajinu evokující pocit nestability a křehkosti globální socio-politické situace a nutící diváka se ptát dále: Kdo je vůdčí osobností tohoto světa? Kdo má v rukou moc? Jak reagovat, když krajina, na kterou se díváme, už nadále nevypadá idylicky?“ uvádí kurátorka výstavy Milena Kalinovská.

„Krajina je nositelem historie, která je skrytě vepsána do jejího povrchu. Člověk kráčející krajinou se zároveň zakouší kolektivní paměť.  Práce Magdaleny Jetelové pokračuje i do přilehlého výstavního prostoru v mezaninu, kde se diváci mohou seznámit s výběrem autorčiných prací od počátku 80. let,“ dodává.

Magdalena Jetelová je uznávaná česká fotografka a výtvarnice. Narodila se v roce 1946 a vystudovala pražské AVU. Je známá svými monumentálními instalacemi jako například Domestikace pyramid, která putovala po mnoha zemích Evropy, dýmová instalace Realizace v Šárce nebo Židle.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Národní galerie v Praze