11. srpna 2017 –– umění –– Ondřej Krynek

Ve východním křídle hradu Špilberk je možné už jen do 3. září navštívit výstavu Vrstvení, která nabízí reprezentativní výběr z 60 let tvorby významné české sklářské výtvarnice Jiřiny Žertové. V expozici najdete nejen prosotorové objekty skládané z plochých skel, ale také její bubliny či vázy.

„Jiřina Žertová (1932) je v kontextu vývoje českého sklářství 2. poloviny 20. století jednou z našich nejvýznamnějších umělkyň. V letech 1950 až 1955 studovala na Vysoké škole umělecko-průmyslové v ateliéru monumentální malby a skla u profesora Josefa Kaplického, kde byli jejími souputníky např. René Roubíček, Vladimír Kopecký, Stanislav Libenský nebo Václav Cigler. Od Josefa Kaplického dostala tudíž komplexní průpravu v malbě, sochařství a práci se sklem, což ve své více než šedesátileté tvorbě následně bohatě využila,“ uvádí k autorce kurátor výstavy Ján Gajdušek.

„Od 60. let 20. století vytvářela a navrhovala skleněné vázy a objekty z foukaného skla, které často doplňovala pestrobarevnými tenkými liniemi litého skla. Její objekty vynikají výraznou barevností, hravostí a originalitou tvaru. Od 90. let 20. století Jiřina Žertová mění foukané sklo za tabulové. Tyto skleněné desky vrství na sebe a každou z nich barevně pojednává metodou drippingu tak, že se barevné části na skleněných transparentních tabulích spojují v iluzorní objekty jako barevné koule, krychle nebo dynamické shluky barev zamrzlé v tabulích skla,“ dodává kurátor, který díla vybíral ve spolupráci s historičkou umění Muzea města Brna Ilonou Víchovou.

Čtěte další články na téma sklovýstava

Foto a zdroj: Muzeum města Brna