1. listopadu 2017 –– umění –– Ondřej Krynek

Pražská galerie DSC Gallery nabízí nakrátko už jen do 14. listopadu výstavu českého malíře Jana Gemrota. Zdarma veřejnosti přístupná expozice v uměleckém prostoru Vitra Collector’s Lounge nabízí jeho nejnovější tvorbu, která se vyznačuje fascinujícím zpracováním díky realistickému až hyperrealistickému pojetí.

„Tvorba Jana Gemrota je syntézou či psychologickou exkurzí do problémů současné společnosti. Gemrot přistupuje k tématům obrazů s realistickým, či spíše hyperrealistickým projevem, jenž je někdy přerušován gestičtějším, expresivním rukopisem. Prostřednictvím konkrétního vizuálního prvku usiluje o vyjádření těžko uchopitelného pocitu a atmosféry, tedy o silné psychologické působení obrazu,“ uvádí k malířově tvorbě Rea Michalová, která je kurátorkou Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze

„Svým brilantním výtvarným podáním rozvíjí příběh, v němž však vždy zůstává něco nedořčeno pro projekci divákova osobního stanoviska. Naléhavost jeho umělecké výpovědi je nepřehlédnutelná. Propojení mistrovské malířské virtuozity s intenzivním, až šokujícím obsahem rozehraným v několika interpretačních rovinách, spolu s konceptuálním uvažováním staví Jana Gemrota na jednu z předních pozic současné mladé umělecké scény,“ dodává.

Čtěte další články na téma umění, výstavamalba

Foto: Jan Gemrot
Zdroj: DSC Gallery