26. ledna 2018 –– umění –– Ondřej Krynek

Uznávaný český multimediální umělec Daniel Pešta otevřel v pražském Centru současného umění DOX svou doposud největší samostatnou výstavu v České republice. Dostala název DeTermination a výtvarník na ní do 7. května nabízí sochy, plastiky, obrazy, instalace a videoart.

„Jeho videoarty, malby a objekty se soustředí na jedince a jeho bezmoc vzepřít se svému osudu, nebo naopak zobrazují destruktivní moc anonymní společnosti. Za ikonu své výstavy DeTermination si Daniel Pešta zvolil dvouhlavé tele – rozpolcenou bytost vzbuzující soucit, někdy výsměch a možná i odpor, která shlíží ze svého piedestalu obětního zvířete na absurditu nevyhnutelně se opakujících katastrof způsobených člověkem,“ uvádí kurátorka výstavy Terezie Zemánková.

„Expozice sleduje linii několika ústředních motivů, které se v Peštově tvorbě cyklicky opakují a v různorodém výtvarném pojetí nabízejí mnohovrstevné významy a souvislosti: Peštovým klíčovým prvkem je maska – otisk jeho vlastní tváře. … Podobně splývají v celistvou hmotu osudy předků zachycené na fotografiích z rodinných alb, které autor zalívá do pryskyřičných bloků se strukturou genetického kódu. … Úděl člověka Pešta nahlíží jako zoufalé sisyfovské snažení, které ztvárnil v sérii videartů provázejících diváka celou expozicí, v nichž se nahá těla plahočí pevně uzavřená v průhledných krychlích,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstavaumění

Foto: Daniel Pešta
Zdroj: DOX