17. listopadu 2019 –– umění –– Ondřej Krynek

Dvojice výtvarníků, šperkařů a designérů Jana Machatová a Peter Machata navrhují autorský šperk na pomezí drobného umění. Prostorová koláž z různých materiálů nejčastěji vyústí v brož či závěs pro náhrdelník. Tématicky využívají výrazné historické, lidské i životní momenty. Výstavu tvorby posledních let nabízí do 5. ledna Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

„Jana Machatová a Peter Machata jsou svébytnými osobnostmi autorského šperku. Nicméně, žijí a tvoří ve vzájemné blízkosti, koexistují. Proto se můžeme odvážit jejich díla prezentovat nejen ve velkorysých výstavních prostorách, ale též v nevelkém foyer historické budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Objekty jednoho z autorů totiž zaznívají na pozadí tvorby druhého, kontexty se propojují. Jazyk, kterým Jana i Peter promlouvají, má silnou relevanci na současné mezinárodní scéně. Přesto se ryze osobní i obecně lidské reakce na pilíře kultury u Jany a Petra váží ke géniu Slovenska – regionu uprostřed Evropy a zároveň na hranicích,“ uvádí organizátoři výstavy.

„Šperky Jany a Petra Machatových lze chápat jako příspěvek do nekonečné diskuse o měřítku a proporcích, o dosahu smyslů a naší schopnosti obsáhnout celek, naznačený pouhým detailem. Především ale oba tvůrci ve svém kadlubu taví jsoucí se zmizelým, jehož ohlas zesilují každý po svém. Díky umění Jany a Petra se můžeme vymanit z pout lineárního času. Navíc zjišťujeme, že ač prožíváme stejné příběhy, neztrácíme jedinečnost ani opodstatnění. Hlas každého z nás se počítá,“ dodávají s tím, že vstupné na výstavu Čas v nás je zdarma.

Čtěte další články na téma šperkyvýstava

Foto: Peter Ančic
Zdroj: Uměleckoprůmyslové museum v Praze