08.11.2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Nizozemský architekt a designér Cosimo Scotucci navrhl pozoruhodný koncept získávání pitné vody nazvaný DH2OME. Jedná se o plovoucí průsvitný dóm na mořské hladině, pod nímž se vlivem slunečního záření odpařuje slaná voda a tak přeměňuje na pitnou. Následně dochází ke sběru vody do nádrží nebo odvodu potrubím pryč.

DH2OME je škálovatelná infrastruktura, jejímž cílem je poskytnout galony sladké vody každý den tam, kde je to nejvíce potřeba. Mnoho zemí, které zažívají velká sucha a nedostatek vody, se nachází v tropických oblastech a většina z nich jsou nerozvinuté nebo rozvojové země, kde většinu roku svítí slunce a je zdaleka největším zdrojem energie. Navržené řešení funguje navíc v celku energeticky soběstačně a je tak uhlíkově neutrální.

Dóm je v tomto případě v podstatě obří skleník potopený částečně v oceánu. Voda uvnitř kupole se díky slunečnímu záření odpařuje, odděluje se od soli a dalších prvků v ní obsažených, aby případně kondenzovala na skleněném povrchu nahoře. Kapky kondenzované vody na povrchu jsou dokonale čerstvé a pouze gravitací sklouzávají dolů do drenážního systému zapuštěného po celém obvodu opěry, odkud se distribuuje dále. Soli a vedlejší produkty by pak mohly být sbírány a prodávány na podporu místních ekonomik.

Čtěte další články na téma ekologie

Foto: Imperfct
Zdroj: Cosimo Scotucci