2. června 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Mezinárodně uznávaný český architekt Petr Janda navrhl pro pražské Riegrovy sady zatím nerealizované Riegrovy lázně. Snahou studie je ukázat potenciál místa a další možnosti využití této zelené hojně využívané rekreační oblasti. Návrh počítá s vybudováním několik vnitřních a venkovních bazénů, relaxačních zón i wellness. Zlatým hřebem jsou 4 plavecké dráhy o délce 25 metrů s nastavitelnou hloubkou bazénu.

„Architektonické řešení je postavené na splynutí lázní s prostorovými charakteristikami pozemku. Návrh vytváří symbiotickou náplast na pozemku vytrženém parku a ponechaném desetiletí v zanedbaném stavu. Stavba samotná je plynulým pokračováním terénní modelace Riegrových sadů s jeho charakteristickými pobytovými svahy. Z prostoru parku si areál udržuje určitou neviditelnost vsazením do druhého plánu pozornosti návštěvníků. Důležitým atributem řešení je zachování existujících vzrostlých stromů a zeleně na celém řešeném pozemku. Kompoziční řešení sestává z části zapuštěné do soklové partie pozemku a na ní posazené bazénové haly kryté zatravněnou pobytovou střechou plynule navazující do vnějších ploch plovárny s bazény. V soklové části jsou umístěny všechny komplementární provozy lázní složené ze šaten, technického zázemí, zásobování a úseku wellnessu s masážními a relaxačními provozy,“ uvádí architekt Petr Janda.

„Lázně si kladou za cíl aplikovat současné postupy znalosti z oblasti relaxačního lázeňství a doplňovat k tradičním provozům aktuálně prověřené metody, které zvyšují užitnost lázní a doplňují spektrum o chybějící funkce, které nejsou dosud pro veřejnost v Praze dostupné. Těžiště je postaveno na relaxační funkci celého areálu, nejde tedy primárně ani o sportovní komplex ani o čistě zábavní aquapark. V postcovidové době se do zájmu veřejnosti výrazně dostává zejména termoterapie jako jedna z vhodných a účinných preventivních metod pro zvyšování imunity, proto jsou procedury z oblasti saunování, otužování a balneologie integrovány do základního řešení bazénů jako rozvrstvení jejich teplot. Pro letní provoz je základním prvkem vnější pobytový bazén, který svým eliptickým tvarováním umožňuje všesměrný pohyb plavců a zvyšuje tak svou kapacitu. Navazující je dětský bazén s odpovídající hloubkou a dále kombinovaný střešní bazén s víceúrovňovým dnem. Na průniku mezi exteriérem a interiérem bazénové haly leží výplavový bazén, umožňuje plynulý přesun koupajících, bez nutnosti z relaxačního bazénu vystoupit a znovu venku do výplavového bazénu vstoupit,“ dodává.

Mimo plaveckých a rekreačních bazénů počítá návrh také s dalšími bazény pro děti nebo jako rekreační. Měly by různé teploty a hloubky. Wellness by bylo vybaveno parními lázněmi i několika saunami a vířivkami. Nechybí napojení na restauraci a kavárnu. Interiér všech částí lázní vypadá velmi efektně díky klenutým stropům a použitým materiálům. Návrh nyní dostal prestižní zahraniční ocenění.

Čtěte další články na téma lázněbazén

Foto a zdroj: Petr Janda