22. července 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

V téměř dvoutisícové obci Lelekovice, kterou najdete severně nedaleko od Brna, vznikly tři experimentální objekty. Ze dřeva je navrhli a postavili studenti z Fakulty architektury VUT v Brně. Pavilony, které jsou pojmenované Žena, Muž a Hnízdo, jsou výsledkem experimentů studentů ze dřeva. Celkem bylo od 14 studentů navrženo 28 pavilonů, postaveny byly tři, které jsou celoročně přístupné.

„Během semestru vzniklo 28 návrhů. Ke konci tým studentů s pedagogy a starostou Lelekovic vybrali ty nejlepší a v rámci workshopu s názvem 3m3 lignum 1:1 vlastními silami postavili trojici objektů, která bude sloužit pro probyt místních i turistů v části Poňava a Paseky za točnou. Věže s názvem Muž a Žena připomínají tuto dvojici symbolů nejen vizuálně, protiklad můžeme nalézt také v principu fungování samotné konstrukce z dřevěného řeziva a šindele. Trojici uzavírá Hnízdo spletené z proutí a uzemněné kameny,“ uvádí k nejvýraznější stavbě studenti.

„Hnízdo představuje místo, kde se člověk může zastavit nejen v čase, ale i sám v sobě. Kousek od poutní cesty, na Pasekách, vyrostlo posezení, které umožní člověku být sám se sebou. Celý koncept se opírá o myšlenku otevírání nahoru a o definici osobního prostoru. Projekt se vrací k prapůvodní práci se dřevem, kdy se k sobě spojují kmeny, větve a klacíky a konstrukce funguje až jako celek. Tři akátové nohy vynáší vypletené hnízdo z proutí do výšky 1,5 metru, to umožní člověku být trochu nad zemí. V horní části, která se otevírá směrem k nebesům, můžete pozorovat oblaka či hvězdy nebo se zahledět do nitra své duše, zastavit se, a objevovat svůj vnitřní svět za zvuků okolní tiché krajiny,“ doplňují k nejvýraznější stavbě.

Třemi pavilony však výstavba nekončí. Příští rok chce VUT v Brně s obcí Lelekovice spolupracovat dále a postavit další ze zatím nerealizovaných návrhů. Výstavba bude probíhat opět formou workshopu s místními komunitami. Nutno podotknout, že podobné menší stavby realizují v různých končinách České republiky i studenti z jiných vysokých škol a stejně úspěšně.

Čtěte související článek na DesignMag.cz

Obec Lelekovice postaví rozjímací Báň pampeliška

Obec Lelekovice postaví rozjímací Báň pampeliška

Čtěte další články na téma pavilonBrno

Foto a zdroj: VUT v Brně