25. srpna 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Doba se změnila a školy už nemusí vypadat uniformě a jako místa kam byste vstoupit nechtěli. Vysoké školy často sídlí v historických budovách a nejinak tomu je v případě Filozofické fakulta Univerzity Hradec Králové. V posledních letech prošla více jak 100 let stará budova citlivou rekonstrukcí a přístavbou nové čtyřpodlažní hmoty, která má jednoduchý tvar, velké okno směrem do parku a nezvyklé bílo okenice na oknech.

„Filozofická fakulta UHK je třípodlažní budova postavená do roku 1900 podle návrhu J. Mrázka. Nachází se na nároží ulic V Lipkách a Gočárovy třídy s průčelím orientovaným na náměstí Svobody. Cílem rekonstrukce bylo zmodernizovat budovu pro účely vysokoškolské výuky, zachovat a obnovit historické a kulturní hodnoty objektu a budovy kapacitně rozšířit,“ uvádí autor rekonstrukce a novostavby architekt Petr Hrůša.

„Nový návrh uvažuje jak se změnami stávající dispozice, tak s návrhem dostavby. V ní geometrický půdorys obdélníka o šířce dvou okenních os navazuje na stávající křídlo budovy z Gočárovy třídy a kompozičně téměř uzavírá stávající tvar dvora. Takto definovaná nová hmota o čtyřech podlažích směřuje svou nejvyšší vizuálně dramatičtěji pojatou štítovou stranou k parku Pohádka, boční stěnou dotváří klidný prostor dvora. Architektonický výraz dostavby záměrně reaguje na historizující zdobnost stávající formy střídmostí s apelem na měřítko a řemeslný detail. Tímto se dosahuje jednotícího vzhledu a zachování důstojnosti výrazu, které dosahuje stávající stavba. S tvaroslovím zkoseného kvádru hmoty štítu dostavby je křídlo dostavby od stávající budovy materiálově a výškově odděleno proskleným výtahem,“ dodává s tím, že na velkým oknem je možné vyhlížet do parku a na město.

Čtěte další články na téma školarekonstrukce

Foto: Filip Šlapal
Zdroj: Architekti Hrůša & spol.