10. listopadu 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Ještě před pár lety byste školu Českobrodská v Praze přehlédli. Nyní po kompletní rekonstrukci budovy ze 70. let je vzorem přístupu k obdobným budovám určených nejen pro vzdělávání. K nepoznání se proměnila fasáda budovy, interiér i bezprostřední okolí. Moderní a nadčasově řešená škola bez výstředností je navíc udržitelná a provozně energeticky i uhlíkově pozitivní.

„Dominantním materiálem fasád je vertikální obklad ze sibiřského modřínu, který doplňují plochy obložené tmavě šedými cembonitovými deskami. Na budově se postupně začíná uplatňovat popínavá zeleň, která budovu více propojí s okolní zelení a poskytne stínění sluncem exponovaným oknům. Hlavní vstupy do budovy tvoří výrazné černé rámy, zámečnické detaily a oplechování jsou antracitové,“ uvádí autoři ECOTEN a Pavel Šulc.

„Škola obsahuje pestrý mix vzdělávacích oborů od učňovských až po gymnaziální. Původně spletité dispoziční bludiště nahradila přehledná dispozice respektující požadavky všech vzdělávacích oborů. Nové prostory školy jsou univerzální a umožňující adaptabilitu instituce na budoucí požadavky moderního vzdělávání. Velkorysé komunikační prostory, představují páteř budovy a jsou zároveň místem setkávání, velkými okny umožňují průhledy do okolní zeleně i do nového venkovního atria, které leží v srdci dispozice a do kterého se obrací jak hlavní komunikace budovy, tak i kmenové učebny. Vstupní podlaží navíc nabízí přímé propojení s atriem už ze vstupní haly, školní jídelny i kavárny. Stín v letních měsících poskytují velké látkové baldachýny, do budoucna i vzrostlé stromy. Atrium dále přechází do rozličných venkovních prostorů plných zeleně, sloužících jak pro alternativní venkovní výuku, tak i pro aktivní odpočinek studentů. Celý prostorový koncept staví na transparentnosti, která by měla být u veřejných institucí prioritou,“ dodávají.

Velmi příjemně je ve škole řešen interiér, který jako škola často nevypadá. Pomáhají tomu nad míru používané skleněné příčky, jenž prosvětlují a celkově více otevírají školu a propojují s děním okolo učeben. Také barevnost a grafický systém pomáhají rozdělovat výuku od kabinetů a zázemí školy. Nečekaně dobře vypadají také chodby a místa pro setkávání studentů. Velkým bonusem je také bezprostřední okolí školy s posezením, trávníkem a stromy. Celkově by se mělo jednat o vzor pro podobné rekonstrukce.

Čtěte další články na téma rekonstrukceškola

Foto: Martin Micka
Zdroj: Pavel Šulc