23. května 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

V severočeském městě Varnsdorf vyrostla zcela nová mateřská škola pojmenovaná Galaxie eR. Má půdorys tvaru elipsy s plochou zelenou střechou a nečekané atrium taktéž v elipsovitém tvaru s trávou a třemi stromy. Interiér se světlý, bez barev a vybavený dřevěným nebo bílým nábytkem. Velká část stěn je skleněná směrem ven nebo variabilně posuvná mezi jednotlivými místnostmi. Školka pojme až 50 dětí.

„Tvar objektu byl navržen s ohledem na okolní zástavbu, stávající komunikační vztahy, nárožní polohu a také na orientaci pozemku tak, aby se dostatečně proslunily vnitřní prostory i atrium a byly umožněny výhledy do okolní krajiny a přilehlého lesoparku. Situováním stavby vznikl před školkou kvalitní veřejný prostor s elipsovitými zelenými ostrůvky, umožňující rovněž přirozenou komunikaci pro pěší. Organický tvar školky zrcadlí otevřenost, volnost pohybu, harmonii a krásu – nezbytnou potravu lidského ducha, žádoucí pro rozvoj dětí. Uvnitř objektu se otevírá zelené atrium s nově vysázenými sakurami, které vytváří poklidné místo pro pohodu a hru dětí. Svým ztvárněním symbolizuje ideu rajské zahrady a čistou duši dítěte. Vizuální i fyzické propojení atria s přilehlou zahradou dále rozehrává představu výstupu dětí z ráje do okolního světa,“ uvádí architekt Radomír Grafek.

„Vnitřní dispozice školky je tvořena dvěma samostatnými odděleními pro 25 dětí s potřebným provozním a hygienickým zázemím, vlastním gastro provozem a multifunkčním sálem situovaným v pomyslném středu školky. Sál lze využívat k pořádání besídek a pohybových aktivit dětí v rámci provozu školky, ale i k pořádní kulturních akcí a aktivit v mimoškolní době. Od sousedních tříd je sál oddělen mobilními posuvnými panely, umožňujícími flexibilně měnit celý prostor dle potřeb. Třídy a herny, resp. lehárny dětí, symetricky orientované v bočních křídlech školky, jsou řešeny jako otevřený prostor z vnější strany ohraničený vestavným atypickým mobiliářem s policemi na hračky, vestavnými skříněmi, mobilními kontejnery a integrovanými pásovými a bezrámovými čtvercovými okny osazenými ve výšce očí dětí s průhledy do přilehlé zahrady,“ dodává s tím, že Galaxie eR znamená Galaxie Radost.

Užitná plocha školky je něco málo přes 750 metrů čtverečních. Jeho hlavní dominantou jsou bezrámová okna, která umožňují lepší napojení na okolí. Stropům dominují buď světlovody nebo velká zapuštěná kruhová svítidla evokující světlovody. Interiér je v podstatě celý vymalován bíle a zahřát vestavěným a kusovým nábytkem ze dřeva. Na fotografiích ještě chybí velká část vybavení a to především hračky, které prostor jistě ještě zahřejí. I tak je příjemné vidět, že školka nemusí hýřit barvami v exteriéru i interiéru.

Čtěte další články na téma školaVarnsdorf

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: RG architects studio