10. června 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

V obci Drahotuše, která je součásti města Hranice ležící v Olomouckém kraji, byla v loňském roce dokončena tělocvična místní základní školy. Plánována byla už od 80. let a nyní se podle návrhu od Studia PAB podařilo školu postavit. Má červenou fasádu, zelenou střechu, růžový akcent a surové stavební materiály přiznané v interiéru. Tlak na nízké náklady se nepodepsal na výsledku negativně.

„Tvarové řešení vychází z jednoduchého provozního schéma. Výstavba v období šokových cenových skoků si vyžádala co nejekonomičtější řešení. Sportovní plocha je umístěna v hlavním objemu – čistém kvádru. V podnoži, která kvádr ze dvou stran obepíná je umístěno zázemí a komunikační páteř. Podnoží je tělocvična rovněž napojena na stávající objekt školy,“ uvádí architekti.

„Měřítkem i orientací vstupu se podnož odkazuje na okolní zástavbu řadových domků. Vstupní prosklená stěna umožní průhled z hlavní ulice přímo na sportovní plochu. Fasáda podnože je opatřena břízolitem, který nabízí výjimečnou kvalitu ve své trvanlivosti. Citlivé oko spatří v jeho živých odlescích slídy poetickou reakci na to dobré ze stavitelství 70. a 80. let. Samotná hala je utilitárně obalena sendvičovými panely,“ dodávají.

Formát školní tělocvičny se zelenou střechou a nádržemi na dešťovou vodu pro opětovné využití je velmi příjemný. V exteriéru sice chybí další stromy, které by vydlážděnou plochu zastínily, ale dosázet se dají. Červená interiéru sluší. Nejvýraznější jsou samozřejmě toalety a sprchy, které navazují na surovost interiéru červeného průchodu a šedého lemování sportoviště betonovými tvárnicemi.

Čtěte další články na téma školasport

Foto: Adam Bělunek
Zdroj: Studio PAB