23. června 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

Malebné město Litomyšl se chce stát vzorem pro další města. Dlouhodobě se rozvíjí, modernizuje, opravuje a fascinuje svým přístupem k veřejnému prostoru a novým stavbám ve městě. Jedním z posledních intervencí je Oko nad rybníkem, které pro město navrhl ateliér OVA. Finančně úsporná malá stavba je lavičkou, rozhlednou a přístřeškem zároveň.

„Odpočívadlo u Hlubokého rybníka (známého také jako Stará plovárna) je součástí projektu Cíle cest, který se zaměřuje na budování drobné architektury v okolí města. Za tímto účelem je každý rok osloven jeden vítěz soutěže České ceny za architekturu organizované Českou komorou architektů. Zadáním je, dle vlastního uvážení a v docházkové vzdálenosti od centra města, navrhnout drobný urbanistický prvek s rozpočtem do půl milionu korun – ze zadání města Litomyšl,“ uvádí autoři Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, Ondřej Králík a Viktor Žák.

„Chtěli jsme přijít s objektem, který bude sloužit lidem. Navrhli jsme odpočinkový bod a úkryt, který lze využít za každého počasí. Odpočívadlo návštěvníkům přibližuje rybník a přírodní krajinu kolem něj. Z vnějšku je krytý odpočinkový bod geometrickým artefaktem čnějícím z čela hráze rybníka. Kruh lemuje průhledy přes lavici, kde je pomyslně zarámovaná veduta přírodního prostředí rybníka. Dvě lavice s výhledem zvou návštěvníka dovnitř strávit několik chvil jak o samotě, tak ve společnosti druhých. Dřevěné obložení a plná stěna vnějšího kovového pláště vyhlídkový bod chrání od cesty a bezprostředního okolí a dávají vyniknout vodní hladině obrostlé zelení. Věříme, že Oko nad rybníkem bude obyvatelům a návštěvníkům Litomyšle věrně sloužit,“ dodávají.

Čtěte další články na téma rozhlednaLitomyšl

Foto: Město Litomyšl
Zdroj: OVA