18. února 2010 –– architektura –– Václav Cimbál

Čína v polovině února dokončila pavilon pro Expo 2010, které bude od května do října tohoto roku pořádat. Autorem stavby, spojující v sobě prvky tradiční čínské architektury se soudobým tvaroslovím, je čínský architekt He Jingtang. Díky této symbióze má pavilon napomoci rozvíjet hlavní téma pro Expo, které je Lepší město – lepší život.

Podle Chen Xianjin, zástupce generálního ředitele úřadu Shanghai World Expo, sestává vnitřní prostor pavilonu z Hlavního výstavního prostoru v nejvyšším patře, Zážitkového prostoru ve druhém a Funkční oblasti v prvním patře. Moderní výstavní interiér je zahalen do tradičního hávu, 63 metrů vysoké Orientální koruny, imitující klasickou čínskou dřevěnou konstrukci. Pro tu je typické spojování dřevěných trámů bez užití spojovacího materiálu, přičemž spoje plní zároveň roli ozdobných prvků. V případě pavilonu jsou místa spojů maximálně zjednodušena a formalizována.

Sepjetí s čínskou historií a kulturou je vedle imitace tradiční architektonické formy symbolizováno 56 trámy střechy pavilonu odpovídajícími 56 etnickým skupinám v Číně žijícím. Při tomto výčtu tradičních a symbolických prvků nelze opominout červenou barvu pro čínskou architekturu typickou. Přes veškerou snahu o sepjetí s čínskou tradicí se však objevují kritické hlasy tvrdící, že přílišnou formalizací a zjednodušením tradičních konstrukčních prvků stadion odkazuje více k japonské než čínské architektuře. A dokonce je dokazována podobnost s japonským pavilonem pro Expo 1992 od japonského architekta Tadao Ando.

K budoucnosti se na rozdíl od zmíněných konstrukčních prvků odkazujících k tradici a minulosti obrací užití ekologicky a energeticky šetrných a úsporných technologií. Architekti a konstruktéři se zaměřili především na energetické úspory, jichž je dosahováno optimalizací tepelných toků v objetu. K zajištění příjemné vnitřní teploty bez nadměrného užití klimatizace slouží nejenom tepelná izolace stěn, ale též ochrana před přímými slunečními paprsky pomocí obdoby le corbusierovských „slunolamů“. Nemalou úlohu v optimalizaci spotřeby energie sehrává zahrada na střeše, která vedle tradičních funkcí plní roli účinné izolace.

Světové výstavy Expo jsou pořádány již 150 let. Jejich cílem bylo představovat nejvýznamnější dobové poznatky a odrážet trendy ve vývoji civilizace. Hned na prvním světové výstavě se jedním z hlavních taháků stal Paxtonův a Foxův Crystal Palace, 150 metrů dlouhá hala ze skla a litiny. Ta svým ztvárněním ovlivnila nejenom další směřování architektury, ale také podobu budoucích světových výstav, které se staly jakýmsi svátkem architektury, na němž se jednotlivé země snaží o co nejpůsobivější, nejoriginálnější a nejavantgardnější ztvárnění svých pavilonů.

Čtěte samostatný článek Český pavilon na Expo 2010 bude mít fasádu z puků

Foto a zdroj: Expo 2010