19. května 2011 –– architektura –– Ján Búza

Architektonické studio NL Architects odhalilo světu svůj vítězný návrh v soutěži o podobu nové školky a školy Knokke-Heist v Belgii. Jejich inovativní přístup ke škole 21. století se odrazil v celém maximálně ekologickém projektu. Trvalá udržitelnost a nový pohled na uspořádání školy se projevuje zapuštěním budovy pod zem i plánovaným provozováním farmy.

Ekologicky zelený aspekt návrhu spočívá jednak v zasazení školy do okolí, jako i její funkční řešení. Škola v návrhu využívá sluneční a větrnou energii pro výrobu elektřiny, má přirozené větrání a přístup vnějšího osvětlení do budovy je maximalizován pro minimalizaci umělého svícení.  Budova je mírně zapuštěna do terénu a kompletně travnatá střecha tak přirozeně zapadá do okolního prostředí. Střecha také pohlcuje dešťovou vodu a má výtečné izolační schopnosti.

Energetická efektivnost ale není jedinou zajímavostí tohoto projektu. NL Architects pojali školu jako otevřenou vzdělávací instituci pro 21. století. Dostatečně velký pozemek umožnil navrhnout celou budovu v rámci jednoho podlaží. Veliká okna, série okruhů a kliček bez slepých uliček jednotlivé části propojuje a vytváří pocit otevřenosti a komunity. Dalším pozitivem vyplývajícím z jednopodlažní struktury je přímý přístup do okolních zahrad.

Budova je zasazená do terénu tak, že parapety jsou na úrovni země. Nacházejí se v takové výšce, že je možné je použít jako jeden prodloužený a výborně osvětlený stůl. Do zahrad je pak možné vstupovat po třech schodech dveřmi z každé učebny. Různé bloky jako mateřská škola, první školský stupeň nebo administrativní jsou napojeny na velkou multifunkční halu, která může být použitá jako tělocvična nebo  třeba příležitostné divadlo či další velké školní akce.

Okolní hřiště mají také každé různou funkci a využit se dají k mnoha nejčastějším sportům. Kromě těch, které můžeme najít asi v každé škole má Knokke-Heist School také menší park a vlastní farmu. Žáci této školy ji budou určitě navštěvovat s radostí. Otázkou jen je, jestli jim při tom všem zbude i nějaký čas na samotné učení.

Čtěte všechny články na téma NL Architects

Foto a zdroj: NL Architects