26. června 2011 –– architektura –– Barbora Heroldová

Příkladem umělecky-laboratorního rozměru instituce MoMA PS1 – newyorského prostoru asociovaného s mladým uměním a inovací, je aktivita Young Architects Program. V rámci dvanáctého ročníku nádvoří zastřešili brooklynští Interboro Partners, kteří jej vybavili lavičkami, ping-pongovými stoly a mobilními stromy. Novinkou je spolupráce s expozičními prostory MAXXI v Římě, díky kterému se na nádvoří představují italští stARTT.

Cílem snažení vítězů bylo v jednotě architektonické profesionality a osobité kreativity provést změny a instalační úpravy venkovních prostor MoMA PS1, resp. MAXXI, z nichž některé fungují jako relaxační zóna, některé vymezují specifický areál pro hudební koncerty, divadelní představení a další umělecká performance.

Interboro, skupina čtyř absolventů Harvardu, přichází s projektem Holding Patterns – kolekcí objektů jako jsou lavice, okna, ping-pongové stoly či reflektory pod dominantou liniové klenby. Klíčovým rysem, který přímo vychází z principů udržitelnosti deklarovaných samotnou aktivitou YAP, je využití objektů, které byly získány darem od spolupracujících lokálních organizací, jako jsou školy, knihovny nebo zdravotnická zařízení.

Interboro se tak s omezeným rozpočtem a myšlenkou šetrnosti sebevědomě prezentuje sofistikovanou elegancí, jíž lze považovat za svým způsobem skromnou, a pokud se nadechuje do luxusu, tak nikoli výstředně. Zapojením longisladských spolků a organizací navíc funkčně posiluje vazby MoMA PS1 k lokální komunitě.

Italské uskupení stARTT, realizující své umění pod názvem Whatami, si klade za cíl kreaci venkovních prostor muzea ve víceméně zahradním formátu. Strukturace travnatých ploch pomocí zasazených rostlin reaguje především na prostorové potřeby světla, stínu či vlhkosti. Obdobně jako u MoMA PS1 je reflektována víceúčelovost venkovních prostor a srovnatelný důraz je kladen rovněž na téma ekologie materiálu a provedení. Vítězné počiny jsou k vidění do 26. září.

Čtěte samostatný článek Zaha Hadid dokončila Římu muzeum umění MAXXI

Foto a zdroj: MoMA PS1Interboro Partners