15. října 2012 –– architektura –– Veronika Šilhavá

Ve čtvrtek 18. října bude slavnostně otevřena nová budova Ústavu umění a designu v Plzni. Třípodlažní stavba byla dokončena s šestiměsíčním předstihem, a mohla tak studenty uvítat rovnou se začátkem nového akademického roku. Její předností je především variabilita uspořádání ateliérů podle jejich aktuálních potřeb či možnost přetvoření celého prostoru na galerii.

Základní kámen byl položen 13. prosince 2010 v univerzitním areálu Západočeské univerzity v Plzni na Borech. Téměř neuvěřitelnou rychlostí se rodící se industriální budova ve tvaru hřebene, architektonickým řešením trochu připomínající průmyslovou halu – továrnu na umění, vyšplhala do 11timetrové výšky. Celkový koncept architektů APA pod vedením Jana Štípka je založen především na variabilitě prostor a celkové provázanosti a stmelení všech ateliérů. Interiér tvoří na 8 000 metrech čtverečních několik odlišných komponent: obrovské atrium a galerie v přízemí, ateliéry zabírající hlavní plochu prvního patra a samozřejmě kancelářské prostory a kabinety pedagogů. Západní prosklenou stěnu administrativního bloku chrání před přehříváním polopropustná plachta prezentující výtvory studentů jednotlivých ateliérů.

„Interiéry školy jsou otevřené, svobodné, monumentální a velkorysé. Vychováváme umělce pro jedenadvacáté století, kdy komicky romantický obrázek mistra zavřeného v podkrovní komůrce nahradila týmová práce ve studiích grafických, designových, módních a dalších. Tomu samozřejmě musí odpovídat i naše pracovní prostředí,“ popisuje nově vzniklé prostory jejich ředitel Josef Mištera.

Hned při vstupu do budovy jsme díky stojanům na figurální malbu a kresbu, zabírajícím většinu přízemí, vtaženi do umělecké tvůrčí atmosféry. Vydáme-li se po schodech nahoru, vstupujeme na území většiny ateliérů, jež jsou rozmístěny na jednotné, stěnami nečleněné ploše a budoucí grafici, designéři, ilustrátoři či keramici tak spolu mohou komunikovat a vzájemně se sdílet. Z ochozu druhého podlaží máme možnost sledovat vznikající kresby a sochařská díla v přímém přenosu. Z ateliérů situovaných v přízemí mají studenti možnost vyjít na dvůr, kde mohou v případě potřeby pracovat na prostorově rozměrnějších výtvorech. Nechybí samozřejmě ani počítačové učebny, různé dílny či studia pro filmovou tvorbu a animaci.

V budoucnu ponese fakulta jméno světově uznávaného česko-amerického designéra a plzeňského rodáka Ladislava Sutnara. Program k otevření nové budovy je připravován ve spolupráci s týmem projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Čestným hostem dne bude i designérův syn Radoslav Sutnar. Město Plzeň udělí Ladislavu Sutnarovi při této příležitosti čestné občanství in memoriam a odhalí pamětní desku na jeho rodném domě. V Galerii Ladislava Sutnara proběhne odpoledne vernisáž jeho plakátů a slavnostní den vyvrcholí v 19 hodin otevřením nové budovy. Zde budeme svědky historicky prvního předávání Cen Ladislava Sutnara osobnostem, které se zasloužily o budování uměleckého školství. Poté nové prostory naplní bohatý program, kde nebude chybět multimediální show, hudební vystoupení, projekce, prezentace prací jednotlivých ateliérů či módní přehlídka.

Čtěte všechny články na téma školaPlzeň

Foto: APA-ESOX a Štěpán Svoboda
Zdroj: UUD ZČU Plzeň