1. dubna 2013 –– architektura –– Ondřej Krynek

Architektonické studio Edit přestaví v Praze na Černém Mostě industriální stavbu bývalé kotelny na nové lokální kreativní a komunitní centrum nazvané Plechárna. Objekt by měl být nejen zázemím pro sportovní aktivity na hřištích v okolí, ale nabídne i klubovnu a kavárnu. Do léta 2013 by se měla na verandě budovy zprovoznit kavárna.

„Plechárna je indus­triální stavba bývalé kotelny na hranici mezi sídlištěm a kra­ji­nou přilehlá k oblíbenému skateparku, která přímo vybízí k využití pro veře­jnost. Záměrem pro­jektu je přede­vším vytvoření pod­mínek, aby se místo mohlo otevřít lidem a různým aktiv­itám. Objekt má také sloužit jako společné zázemí pro nové sportovní plochy vznika­jící v jejím okolí,“ popisují experimentální projekt vzniklý za podpory městské části Praha 14 architekti ze studia Edit.

Industriální plechová stavba by měla projít rekonstrukcí a přímo před ní má vzniknout veranda, jakožto místo setkávání. Architekti prostor upravují tak, aby dostal příjemnější atmosféru s lidským měřítkem, které celé sídliště postrádá. Jejich cílem je vytvořit místo, které budou navštěvovat všichni napříč generacemi, maminky s dětmi, sportovci i pejskaři. Místo je k tomu zcela ideální díky budování okolních zón, které mají po dokončení zahrnovat dětské hřiště, dirt bike dráhu, hřiště na parkour, klasické sportovní hřiště, zahrádky, ohniště a skatepark.

„Rekon­strukce stavby se soustředí hlavně dovnitř na min­imální zásahy nutné pro nový provoz — na vytvoření otevřeného přízemí s kavárnou, obcho­dem, půjčov­nou, servisem a veře­jným wc, na přizpů­sobení velké haly tak, aby se mohla využí­vat jako kryté sportoviště pro mladé i pro příležitostné kul­turní akce, na přeměnu kanceláří v prvním patře na klubovnu a učebny,“ vysvětlují architekti ke stavbě, která by měla být celá otevřena v září 2013.

Čtěte všechny články na téma Praha

Foto a zdroj: Edit