26. června 2014 –– architektura –– Klára Tichá

Belgický architekt Carsten Höller nechal v německém Weil am Rheinu zbudovat multifunkční objekt. Jsou jím hodiny, které slouží jako rozhledna a dokonce i jako skluzavka. Toto originální dílo nese název Vitra Slide Tower a pro veřejnost je přístupné zdarma.

Vitra Slide Tower od architekta Carstena Höllera, dosahující výšky 30,7 metrů, je na okraji výrobního areálu švýcarské nábytkářské značky Vitra uměleckým i architektonickým počinem zároveň. Kreativní dílo je složeno ze tří diagonálních sloupců, které jsou navrchu spojeny hodinami. Dílo může představovat i skrytou metaforu – chůze do schodů vs. rychlé sklouznutí pod dohledem času.

Záleží na návštěvníkovi, na co bude brát největší zřetel při návštěvě Vitra Slide Tower. Může se z výšky 17 metrů rozhlížet po areálu a okolní krajině nebo má možnost klouzat se z 38 metrů dlouhé skluzavky. Na všechno je dost času, který se dá neustále hlídat na hodinách nad ním. Ty jsou o rozměrech průsečíku šest metrů.

Kdo by chtěl poznat i něco jiného ve Vitra Campusu, může dojít k nedaleké Alvaro Siza Promenade, která zaujímá délku 500 metrů. Návštěvník si tak může udělat procházku od Vitra Haus až k požární stanici Zaha Hadid. Stezka je místy ohraničená živým plotem z habrů.

Carsten Höller se o umění začal zajímat během osmdesátých let. Holler vytváří taková díla, do kterých se může návštěvník aktivně zapojit. Například není to poprvé, kdy tento umělec použil skluzavku jako své umělecké dílo. Před pár lety velmi podobnou té na Vitra Tower vystavoval v Tate Modern.

Čtěte další články na téma Vitra

Produkty značky Vitra zakoupíte na DesignBuy.cz

Foto a zdroj: Vitra