7. října 2015 –– architektura –– Nora Behová

Izraelské Ron Shenkin Studio nedávno dokončilo velmi nevšedně řešený přístřešek na hřbitově v Pardesiyi, městě ležícího severně od Tel Avivu. Elegantní minimalistická stavba z betonu, podepřená kovovými sloupy připomínajícími stromy, slouží jako místo posledního rozloučení se zesnulými.

Nejvýraznější dominantou betonového přístřešku je střecha několikrát nepravidelně zakřivena a podepírána sérií kovových sloupů, jenž se v horní části větví tak, aby jejich vzhled připomínal stromy. Tímto způsobem chtěli architekti vzdát hold nejen ovocnému sadu kdysi stojícímu na místě hřbitova, ale i vzpomínce na původní, venkovský charakter místa, který musel ustoupit urbanizaci a výstavbě domů.

Na západní straně přístřeší je jediná solidní zeď, jejímž účelem je blokovat přímé sluneční světlo. Avšak ani ta není jednolitá, neboť se v ní nachází dva otvory; jeden úzký dlouhý, kterým se táhne břečťan, a druhý větší, přecházející skrz zakřivení v otvor střešní, poskytující prostor koruně dubu. Ten jakožto jediný opravdový strom uvnitř stavby symbolizuje propojení mezi živými stromy z minulosti a přítomnými sloupy v jejich tvaru.

Zeď plynule přechází v betonovou střešní konstrukci, která se nejprve klikatí směrem vzhůru a po dosažení vrcholu je přes několik dalších zalomení dovedena až zpátky k zemi, jíž se dotýká na východní straně. Tento tvar má dle slov architektů symbolizovat cestu lidským životem a odkazovat na úsloví „prach jsi a v prach se obrátíš“.

Na jižní straně vytváří střecha jeden otevřený prostor, který slouží jako vchod pro rodinu zesnulého, zatímco druhý, větší otvor a prostranství na straně severní je pro shromáždění dalších pozůstalých účastnících se obřadu. Po celém prostoru jsou rozmístěna nenápadná betonová sezení a v noci v něm lze zapnout světla. Cílem designu a jeho polohy bylo vytvořit místo adekvátní svému účelu, které vytváří pocit soukromí a zastřešení pro klidné vzpomínání, ale zároveň se nejedná o uzavřený prostor zcela oddělený od hřbitova, k němuž vede rampa a nízké, široké schodiště. Barevná škála bílé a světle šedivé byla zvolena jako vyjádření čistoty, neutrality a smutku.

Čtěte další články na téma Izraelhřbitov

Foto a zdroj: Ron Shenkin Studio