29. února 2016 –– architektura –– Ondřej Krynek

Mezinárodní architektonické studio Spark navrhlo plážové chatrče připomínající obrovské šišky. Barevné přístřešky na kůlech by měly být dostupné po žebříku a nabízet výhled i soukromí. Vyrobeny by měly být z plastového odpadu vyloveného z moře, kterého je miliony tun každý rok.

Cílem architektů, kteří běžně navrhují ekologicky smýšlející bytové komplexy, je nabídnut návštěvníkům pláže chráněnou možnost kempování, aniž by ti zasahovali a hyzdili ráz krajiny. Při navrhování vycházeli z modelu chýše používaného před tisíci lety, kterého spojili s viktoriánským modelem. Vznikl moderní přístřešek, ve tvaru obří šišky či semene z jednoho místních stromů, postavený na betonovém sloupu.

Chatrč by byla přístupná pouze po žebříku, zato by však nabízela skvělý výhled. Počítáno je i s luxusním vybavením moderního objektu pro 21. století jako například osvětlení díky solární energii či větráky pro udržování rozumné teploty. Výstavba by byla poměrně jednoduchá. Prefabrikovaný betonový sloup by přivezl jeřáb, ukotvil jej do země, nasadila by se kostra ze dřeva a pokryla plastovými panely s fotovoltaickou vrstvou.

Právě plastové panely by měly být vyrobené z recyklovaného plastu HDPE získaného z plastu vyloveného z moře. Zde zabije odhadem na 100 000 mořských živočichů ročně. Spark již nyní plast sbírá a třídí podle barev. Výroba je poté poměrně jednoduchá. Nasbíraný plast se rozdrtí, znovu zahřeje a nalije do forem, kde ztuhne. Architekti původně navrhli chatrče pro Singapur, ale údajně se jedná o jejich umístění v Austrálii.

Čtěte další články na téma mořeekologie

Foto a zdroj: Spark