30. května 2016 –– architektura –– Ondřej Krynek

V neděli se na svazích Pálavy pro veřejnost otevřel Archeopark Pavlov. Na místě, kde před 30 000 lety žili lovci mamutů, si nyní můžete prohlédnout exponáty z této doby. Architektonická kancelář Radko Květ na místě postavila několik ze země tyčících se objektů připomínající bílé skály. Výstavní prostor je ukryt pod zemí.

V roce 2010 bylo ba okraji moravské obce Pavlov prohlášeno za národní kulturní památku sídliště z období mladého paleolitu. Regionální muzeum v Mikulově spolu s architektonickou kanceláří Radko Květ zde v roce 2002 začalo připravovat na podnět Archeologického ústavu AV ČR v Brně nový a moderní Archeopark. Návrh počítal s tím, že celý výstavní prostor zapustí v terenní vlně a nad zem vystoupí jen v podobě několika asymetrických betonových věží a útvarů připomínající skály okolo Pálavy.

„Návrh muzea vychází z daností lokality. Předpokládalo se, že nálezová vrstva bude v hloubce 4 až 5 metrů pod zemí. Z tohoto předpokladu vzešel koncept podzemní stavby. Druhým neméně důležitým aspektem bylo staveniště v Chráněné krajinné oblasti. Architekti tedy zvolili formu podzemního prostoru s vystupujícími věžemi z bílého betonu, evokujícího okolní vápencové skály. Tím bylo dosaženo toho, že stavby nezatěžují svým měřítkem a hmotou místní krajinnou scenérii. Od samého začátku bylo počítáno, že archeologické nálezy zůstávají po svém odkrytí na místě. Vlastní expozice bude návštěvníka seznamovat s historií výzkumu, geologickými a přírodními podmínkami, každodenním životem naších dávných předků, antropologií, lovem, uměním, magií, rituály a pohřbíváním,“ vysvětlují zástupci Archeoparku Pavlov.

„Návštěvníci se zde mohou projít kolem odkryté částí skládek mamutích kostí, ponechané po archeologickém výzkumu přímo na jejím původním místě. Expozice, začleněná do moderně pojaté architektury, představuje zájemcům osídlení našeho regionu v době před 25–30 tisíci lety, zajímavou a bohatou materiální kulturu lovců-sběračů, včetně četných příkladů vyspělého umění, rituálů a pohřebního ritu,“ láká na svou expozici archeopark, který si v ní pro děti připravil interaktivní prvky.

Čtěte další články na téma muzeum

Foto a zdroj: Archeopark Pavlov