6. června 2016 –– architektura –– Nora Behová

Španělský umělec s velkou oblibou v architektuře, Dionisio González, představil další ze svých sérií fantastických vizualizací architektonických objektů v různorodých lokacích, tentokrát se jedná fascinující konstrukce v pusté krajině s názvem Trans-actions.

Španělský umělec Dionisio González vytvořil sérii fantaskních fotomontáží nazvanou Trans-actions zobrazujících surrealistické architektonické komplexy v divoké přírodě.  Jedná se o solitérní objekty, horizontální struktury, které jsou postavené na sloupech či pilířích, aby tak ponechaly volný prostor na zemi pod nimi a minimalizován tak zásah do přírody.

Protože právě vztah mezi přírodou a člověkem je to, co umělec svým dílem zkoumá. Vizualizace jsou kombinací bezbřehé fantazie a sofistikovaných konstrukčních řešení, se záměrem demonstrovat rovnováhu, jež by mohla vzniknout mezi architektonickým systémem a přírodou. K té přispívá i inspirování se okolní přírodou při vyvíjení designu fasád.

Tyto pompézní struktury, pracoviště, místa k relaxaci, vyhlídky i hydraulické stanice v jednom, Jsou zasazeny do rozlehlých, panoramatických scenérií a vzbuzují otázku, zda se jedná o dočasné obyvatelné prostory, či dávno zapomenuté ruiny. Jsou zasazeny do rozlehlých, panoramatických scenérií. Nejasností účelu i kontextu se autor snaží poukázat na chaos vytvořený člověkem a přírodou a inspirovat své diváky k touze onen chaos zmírnit. Tímto také navazuje na své předchozí s Inter-actions, Trans-actions, Dauphin Island zkoumající architektonické konstrukce v urbanistickém kontextu v souvislosti s přírodními katastrofami.

Čtěte další články na téma grafikafotografie

Foto a zdroj: Dionisio González