15. dubna 2018 –– architektura –– Ondřej Krynek

Slavné nizozemské architektonické studio MVRDV navrhlo pro nejsevernější nizozemské město Den Helder vyhlídku na moře SeaSaw. Na protipovodňovém valu, který brání městu v pohledu na moře, vyroste elegantní betonová instalace, která se bude pohupovat jako váhy.

Město Den Helder je celé obklíčeno protipovodňovým valem, díky kterému její obyvatelé ztratili přirozený výhled na moře ze svých domovů. Město navíc začalo hledat svůj symbol, díky kterému by bylo dobře zapamatovatelné. Místní MVRDV byly nezávislou organizací Zeestad vybráni jako vítězové, kteří mají pomoci takový symbol vytvořit. Vznikla tak vyhlídka na mře SeeSaw.

Betonový objekt má být umístěn na vrcholu valu v místě, kde dále do města pokračuje městský park. Organicky tvarovaný vyhlídka má elegantní tvar dvou lávek různých úrovních, které se na konci spojují. Krom solárně poháněného osvětlení je plánováno, že se vyhlídka bude pohupovat a stane se jakousi kinetickou instalací. Počítáno je také se zvětšením valu a vyvýšením celé vyhlídky. Dokončení je plánováno na rok 2019.

Čtěte další články na téma MVRDVNizozemsko

Foto a zdroj: MVRDV