22. července 2018 –– architektura –– Ondřej Krynek

Před dvěma roky byl představen projekt Central Business District, který by měl proměnit Masarykovo nádraží a jeho okolí až k autobusovému nádraží Florenc. Návrh proměny navrhla Zaha Hadid se svým studiem Zaha Hadid Architects. Stavba by měla být zahájen a v druhé polovině roku 2019 a být dokončena ve třech etapách v roce 2025.

Nevyužívané a nevzhledné centrum hlavního města v okolí Masarykova nádraží se definitivně promění. Projekt Central Business District se začíná postupně stávat skutečností. Prvním krokem byl rok 2002, kdy byla Českými drahami vypsána veřejná soutěž na nové využití pozemků. V roce 2013 byly představeny první studie na využití území okolo nádraží a v témže roce byla oslovena významné světové architektonické ateliéry, aby do soutěže navrhly své plány výstavby. V roce 2016 byl vybrán projekt architektky Zahy Hadid a jejího londýnského ateliéru Zaha Hadid Architects.

„Kompletní přeměna této poměrně rozsáhlé oblasti, v 1. etapě vymezené Havlíčkovou ulicí, ulicemi Na Florenci a Hybernská, ve 2. etapě ulicí Wilsonova (magistrála) a autobusovým terminálem ÚAN Florenc, bude zahrnovat zmíněnou rekonstrukci samotného nádraží s obměnou skladby služeb pro veřejnost. V nové výstavbě pak budou promítnuty primárně funkce kanceláří, obchodů, veřejných a parkových ploch, podobně pak i řešení kapacity parkování pro rezidenty kanceláří a veřejnost,“ popisuje prezentace Central Business District projekt a jeho hlavní etapy.

Výstavba první etapy, která zahrnuje nejvýraznější blok budov včetně nové zlaté věže inspirované vlakem, by měla být zahájena v polovině roku 2019. V té samé době je pravděpodobné, že začne i výstavba hotelu na křižovatce ulic Hybernská a Opletalova. Původní odhad byl sice dokončit výstavbu v roce 2023, ale díky povolovacím procesům je již nyní jasné, že se dokončení protáhne. Třetí etapa by dle aktuálních odhadů měla být ideálně dokončena v roce 2025. Podle informací Penty, která je investorem celého projektu,

Podle informací Penty, která je investorem celého projektu, by měl být projekt realizován co nejvíce podle navrhované studie. „Těžko předjímat. Do studie světové architektky chceme zasahovat minimálně- zejména pokud jde o urbanistické řešení lokality. Každá etapa je samostatným projektem, kde jsou dílčí změny určitě možné,“ řekl pro DesignMag.cz tiskový mluvčí společnosti Penta Investmets Ivo Mravinac.

Čtěte související článek na DesignMag.cz

Masarykovo nádraží v Praze se změní dle Zahy Hadid

Masarykovo nádraží v Praze se změní dle Zahy Hadid

Velkou otázkou je jak bude vypadat zastřešení kolejiště Masarykova nádraží, které je podporováno i od Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Zastřešení ve studii navrhla už Zaha Hadid, ale jeho reálnou podobu bude určovat Správa železniční dopravní cesty se svými oslovenými architekty, jimiž jsou Jakub Cigler Architekti. „Protože má přestřešení přímou návaznost na budovy našeho projektu, úzce se SŽDC spolupracujeme. Přestřešení je klíčem pro naprosto zásadní zlepšení prostupnosti celé lokality,“ doplňuje Ivo Mravinac.

Čtěte další články na téma Zaha HadidPraha

Foto: Zaha Hadid Architects, Penta InvestmentsJakub Cigler Architekti
Zdroj: Central Business District, Zaha Hadid ArchitectsPenta Investments