19. dubna 2020 –– architektura –– Lenka Hlaváčová

Bývalá budova střední školy z roku 1973 byla zrekonstruována a doplněna novými budovami. Za návrhem a realizací stojí nizozemský Atelier PRO Architects. Demolice, rekonstrukce a následná výstavba daly místu nový rozměr. A díky tomu v minulém roce v západní části Amsterdamu vzniklo místo s velmi osobním přístupem ke vzdělání.

Monumentální původní fasády byly zrekonstruovány a zachovány jen původní skla byla nahrazena skly HR++. Původní dřevěné rámy zůstaly zachovány. Betonové prvky byly vyčištěny, opraveny a zatepleny. Fasáda nové budovy je navržena v závislosti na stávající fasádu a je vyřešena jako vodorovné hliníkové pruhy se svislým členěním ve dvou rytmech.

Centrální a hlavní místo setkávání je atrium, které je navrženo mezi starou budovou a nově přistavenou částí. Odtud je snadný přístup do všech koutů budov. Dominantou místa je velkorysé točité schodiště, které nelze přehlédnout ani z přilehlé ulice a to díky prosklené fasádě.

Žáci vyšších ročníků mají své učebny a zázemí v nejvyšších patrech stávající budovy. Patra, která byla po několik let zavřená, jsou zrekonstruována a opět přístupná. Skupinové, konzultační místnosti a takzvané Wonder Rooms jsou situovány okolo učeben. Wonder Rooms jsou prostory, kde až 90 studentů může získávat vzdělání, navzájem inspirovat nebo konzultovat své práce.

Mladší studenti se nachází v nově postavených budovách. Prostor je navržen jasně s důrazem na individuální přístup, aby se každému studentovi dostalo požadované pozornosti.

Pokud někoho zaskočí, že se zde nachází velmi málo tradičních učeben, je to z důvodu, že hlavní vizí této školy je klást důraz na osobní přístup. Nachází se zde rozmanitý počet pracovních a vzdělávacích míst, které se zaměřují na specifické vzdělávací činnosti v závislosti na individuálních potřebách každého studenta. V celé škole najdeme prostory pro 5, 10, ale i 90 studentů. Každé místo a každý prvek designu je předem dokonale promyšlený.

Čtěte další články na téma školarekonstrukce

Foto: Jan Paul Mioulet
Zdroj: Atelier PRO Architects