29. června 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

V Jesenici u Prahy vyroste nová víceúčelová hala. Navrhl ji ateliér Mimosa Architekti a dostane jednoduchý tvar kvádru s fasádou obalenou do obrovské zlaté sítě. Naznačuje se tak sportovní využití haly kombinované s plánovaným kulturním využití. Design haly i interiéru je tlumený bez výstředností.

„Víceúčelová hala v Jesenici má stejně dobře posloužit sportovnímu klání s 300 fanoušky na tribunách, tak koncertu s 800 návštěvníky a kapelou na ploše. Ve všech možnostech využití má nabídnout funkčně, prostorově a vizuálně kultivované prostředí. Aspirací návrhu je eliminace pocitu nepatřičnosti vznikajícího při pořádání kulturních akcí v čistě sportovním prostředí, principem pak víceznačnost objektu i prostoru,“ uvádí architekti z pražského ateliéru.

„Objekt jednoduché, základní, univerzální geometrie s jednotlivými vnějšími plochami tvořenými sítí – abstrakcí sportovní sítě pro míčové hry, zlatou barvou povýšenou na dekorativní prvek odpovídající kulturnímu využití haly. Zlatá barva jako barva sportovního vítězství i kulturní estetizace. Prostor je přehledný, jednoduchý, velkorysý. Volba materiálů a barev v tlumených tónech umožňuje jeho vizuální univerzálnost. Nutnost jasného odlišení haly – veřejné stavby se sportovním a kulturním využitím, a haly – výrobního objektu vyvozuje sousedství výrobní haly,“doplňují ke svému poslednímu projektu.

Čtěte další články na téma stadion

Foto a zdroj: Mimosa Architekti