29. dubna 2023 –– interiér –– Ondřej Krynek

V malé obci Morašice ležící nedaleko Litomyšle vznikla při rekonstrukci z bývalé kanceláře nová farní kaple. Autorská dvojice Vít Fogl a Jiří Slíva zde vybudovala velmi příjemný světlý sakrální prostor, který dekoruje oltář, kříž a další vybavení z ořechového dřeva se žlutým prvkem ve tvaru půlkruhu.

„Prostor kaple byl vytvořen z bývalé kanceláře fary při rekonstrukci farní budovy v Morašicích u Litomyšle. Celá budova slouží jako komunitní centrum a v samotné kapli probíhají dvakrát týdně pravidelné mše svaté. Čistý, prosvětlený interiér protkaný duchovní symbolikou poskytuje návštěvníkům prostor ke ztišení, rozjímání, modlitbě a meditaci,“ uvádí autoři.

„Sakrální prostor je složen z několika vzájemně provázaných soliterů. Ústředním motivem je žlutý rozdělený kruh, jenž nachází inspiraci v hostii. V pozadí jej doplňuje podsvícený kříž představující vtěleného Krista a jeho oběť na Kalvárii. Kříž je vyroben z ořechového dřeva s výraznou kresbou, která odkazuje na symboliku holubice letící směrem dolů, neboli Ducha Svatého,“ dodávají.

Na prostoru je celkově velmi příjemné sjednocení díky použitým materiálům od menzy přes sedes po kříž a poličku. Osvětlení je řešeno velmi promyšleným nenápadným přístupem, barevnost je hřejivá a výsledný dojem je spíše v galerijním duchu s několika uměleckými prostory než dojem z kaple.

Čtěte další články na téma kostelLitomyšl

Foto: Tereza Jiroušková
Zdroj: Vít Fogl, Jiří Slíva a Interiér roku