5. srpna 2016 –– interiér –– Nela Haraštová

Odkaz k minulosti, moderní technologie a příjemné prostředí ke studiu. Toto jsou hlavní atributy nově zrekonstruované knihovny Beyzit. Kombinace prosklených ploch a starého zdiva není u obnov žádnou novinkou. Nicméně kombinace příjemného osvětlení a respekt ke stávajícím detailům zajistily atraktivitu tohoto objektu na dlouhou dobu.

Knihovna Beyzit je jednou z nejstarších státních knihoven v Istanbulu. Byla založena roku 1884 v těsné blízkosti mešity ve staré části města. Renovace započaly v roce 2015. Autorem přestavby je kancelář Tabanlioglu Architects s domovskou základnou v Istanbulu. Tento objekt dříve sloužil jako jídelna s kuchyní, základní škola a špitál. Je tedy součástí rozsáhlejší dispozice různých místností s hlavním centrálním dvorem.  Součástí změn byla citlivá reorganizace dispozic interiéru, sanace zdiva a konstrukcí ale také oprava vizuálně dominantních kleneb a stropů. Objekt knihovny byl nepatrně prodloužen s ohledem na stávající objekt. Během dispozičních změn byl kladen důraz na jednoduchý a bezkolizní provoz s hlavním vstupem přes reprezentativní zastřešený dvůr.

Do renovovaných interiérů byly umístěny průhledné černé skleněné boxy, ve kterých jsou umístěny nejvzácnější arabské a perské rukopisy. Tyto boxy mají působit jako objekty úcty a národního bohatství v přímém kontrastu s okolním interiérem. Dalším prvkem interiéru je jeho osvětlení, o které se postaralo studio Dinnebier. Světla odráží prostorové a výtvarné detaily jednotlivých místností v souladu s geometrií okolí. Zatímco na stěny bylo použito měkké osvětlení na okrajích podlah, ze stropu jsou zavěšena výrazná kruhová světla se silnějším zářením. Zmíněné boxy jsou také samostatně osvětleny a to lineárně v dolní i horní části.

Moderní turecké publikace byly umístěny do druhého patra, zatímco v přízemí sídlí vzácná sbírka knih a publikací z dob éry Osmanské říše. V současnosti knihovna nabízí studovny, jazykové laboratoře, místnosti pro zrakově postižené, hudební a video sály a velké konferenční místnosti pro kulturní aktivity.

S přístupem minimálního zásahu docílili autoři toho, že duch místa nebyl porušen. Moderní zařízení a nové prvky jsou zde v harmonii s historií a tradicí. Projekt si dále klade také za cíl zdokonalení v oblasti životního prostředí a regeneraci města v oblasti nedalekého hlavního náměstí.

Čtěte další články na téma rekonstrukceknihovna

Foto a zdroj: Tabanlioglu Architects