10. září 2019 –– interiér –– Ondřej Krynek

Po roce práce byla na dejvické Vysoké škole chemicko-technologické v Praze dokončena proměna bývalé uhelny. Původní dlouho nevyužívaný prostor z 30. let minulého století byla pod taktovkou architektů z ateliéru OV-A očištěn na industriální základy a proměněn na příjemné místo pro malé přednášky, setkávání a neformální aktivity školy. Dominantou jsou původní betonové sloupy a nová dřevěná vestavba.

„Vysoká škola VŠCHT se na nás obrátila s myšlenkou využít nějakým novým způsobem dvorní objekt uhelny, v jednom z vnitrobloků budovy A od Antonína Engla z let 1936. Uhelna postavená jako jednoduchá průmyslová stavba sloužila pro zásobování sousední kotelny až do roku 1985 tedy krásných 50 let. Byla složená z dvojice sil se šikmým dnem, horní zásobovací chodbou a spodní odebírací chodbou odkud se uhlí v kovových vozících na kolejnicích vozilo ke kotlům. Střední věž nad chodbou původně nesla cisternu s vodou pro provoz kotelny,“ uvádí architekti Jiří Opočenský a Štěpán Valouch.

„Pohled do řezu s dvěma naklopenými plochami nás přivedl na myšlenku využít jednu stranu jako skloněné auditorium. Rozhodli jsme se zachovat maximum z betonové konstrukce, která je krásná ve své původní účelovosti. Cílem bylo také získat jeden souvislý prostor, který bude sloužit přednáškám, setkáním, neformální práci. Jedna z výsypek byla proto odstraněna a na druhou byly vytvořeny dřevěné stupně sloužící jako hlediště. Vložené schodiště, jako nový objekt v prostoru, propojuje obě výškové úrovně,“ dodávají.

Interiér o celkové užitné ploše 225 metrů čtverečních dostal moderní či spíše nadčasový ráz. Architekti vhodně zkombinovali původní industriální prvky interiéru se dřevem, kovovými prvky i obklady. Díky umístění v podzemí je zde nepřímé osvětlení, které je bonusem ve vytvoření intimnější atmosféry. Zamýšlený ráz dotváří stylová plechová svítidla a kusový nábytek.

Čtěte další články na téma konverzerekonstrukce

Foto: Václav Novák
Zdroj: OV-A