30. června 2021 –– interiér –– Ondřej Krynek

Architekti z ateliéru Kuba & Pilař dokončili přestavbu bývalé menzy od Karla Pragera, která je součástí nedokončeného kampusu na břehu Vltavy v Praze. Objekt prošel modernizací exteriéru a značnou proměnou interiéru, včetně změny využití. Najdeme zde nově společenské centrum, velké společné posluchárny, aulu, fakultní knihovna a děkanát Fakulty humanitních studií UK.

„Návrh přestavby zachovává vnější tvar, podlažnost a proporce původního objektu menzy. Zásadním zásahem je vytvoření velkorysého centrálního prostoru dvorany s horním osvětlením pronikajícím mezi nosníky střešního světlíku. Dvorana je srdcem a společenským centrem fakulty, je současně prostorovou spojnicí všech tří podlaží. Vstup do objektu na úrovni zvýšeného plata nabízí snadné komunikační propojení jednotlivých podlaží pomocí dvou odlišně formovaných jednoramenných schodišť. Po obvodu dvorany jsou umístěny konzoly galerií s přístupem do seminárních místností, pracoven pedagogů a dvojice výtahů s únikovými schodišti. Na nejnižší úrovni dvorany jsou pak velké společné posluchárny, aula, fakultní knihovna a děkanát,“ uvádí architekti Ladislav Kuba, Tomáš Pilař a Martin Klimecký.

„Mezi použitými materiály převládá pohledový beton kombinovaný s jemnou kovou sítí podhledů, černá stěrka podlahy a bílé truhlářské prvky a nábytkové vybavení. Prostoru dominuje variabilní sestava odpočinkového sedacího nábytku v oranžové barvě. Předsazený celoprosklený strukturální fasádní plášť je navržen především jako účinná akustická ochrana proti hluku ze šestiproudé komunikace Městského okruhu v těsné blízkosti objektu. Zdvojená fasáda současně umožňuje přirozené větrání a regulované stínění vnitřních prostor. Zaoblení prosklených nároží je odkazem na původní architektonické ztvárnění stavby,“ dodávají.

Po rekonstrukci či spíše konverzi stavby z 80. let, jejíž architektonické kvality byly naštěstí zachovány, se exteriér budovy naštěstí příliš nezměnil, spíše k lepšímu. Interiér dýchá svěžestí a to díky přirozenému osvětlení, sázkou na neutrální barvy i vhodnost v kombinaci s plánovanou využitelností. Jedinými barevnými akcenty zůstává nábytek a výmalba na toaletách. Realizace si právem zasloužila nominaci na Českou cenu za architekturu.

Čtěte další články na téma konverzeškola

Foto a zdroj: Kuba & Pilař