5. prosince 2021 –– média –– Ondřej Krynek

V únoru se v Praze na Klárově otevře dlouho očekávaná Kunsthalle Praha. Bývalá Zengerova transformační stanice se promění na kulturní instituci světového významu. Logo, typografii a piktogramy pro ni navrhlo Studia Najbrt. Nejzajímavější je aplikace loga na roh budovy.

„Pět let před otevřením Kunsthalle Praha jsme vytvořili logotyp této nové umělecké instituce na Klárově a písmo Kunst se stalo jeho základem a nedílnou součástí budoucího vizuálního stylu orientačního systému i výstav. Písmo navržené Markem Pistorou vychází ze skici německého typografa Jana Tschicholda z roku 1930, tedy ze stejné doby, kdy byla budova bývalé Zengerovy transformační stanice postavena,“ uvádí Studio Najbrt.

„Nápad na typografické označení na rohu budovy Kunsthalle Praha vznikl během vývoje logotypu a vizuálního stylu. Neobvyklé řešení je nejen dobře viditelné z různých úhlů, ale stalo se přirozenou součástí specifického tvarosloví budovy. Aplikace na fasádu vyžadovala mnoho úprav a testování, papírových modelů, vizualizací včetně nutného nasílení středových tahů písma Kunst. Výsledný kovový nápis je zcela určitě naší největší realizací typografie ve veřejném prostoru!,“ dodává.

Kunsthalle Praha se dle plánů má otevřít 22. února 2022. Nabídne moderní galerijní prostředí pro výstavy, kulturní události a vzdělávací činnosti. Cílem je přispět k hlubšímu porozumění českého a mezinárodního umění z 20. a 21. století. Při rekonstrukci z původní budovy příliš nezbylo, zůstalo především průčelí domu, drtivá většina je nová.

Čtěte další články na téma logoNajbrt

Foto: Vojtěch Veškrna
Zdroj:
Studio Najbrt