17. dubna 2013 –– média –– Kateřina Farná

Renomovaný český designér a zároveň pedagog Jiří Pelcl vymyslel koncepci nové publikace, která je svého druhu ojedinělá. Čtenářům dává příležitost podívat se designérům pod ruce a provést je na cestě od počátečního nápadu až po finální vyhotovení. Unikátní dvojjazyčná kniha dostala název Design: Od myšlenky k realizaci.

Pane Pelcle, proč jste se rozhodl společně s kolegy designéry připravit tuto metodologickou knihu?
Vždycky jsem rád v cizině nakupoval knihy o designu a architektuře, ale v poslední době si jich kupuju čím dál míň, protože jsou furt stejné. Jsou to klony, různé kompilace od historie až po současnost nebo stručné přehledy. Navíc skoro všude se na krásných vyčištěných fotkách ukazují už hotové věci, ale nikde není ukázán proces, jak vznikají.

Málokdo si uvědomuje, že i hrníček, ze kterého zrovna pije kafe, musel někdo navrhnout a že jeho vývoj trval měsíc dva. U židle to může být klidně i rok a půl, auto nebo lokomotiva vzniká roky. Naše kniha ukazuje proces od chvíle, kdy tvůrce – ať už má zadání, nebo ne – začíná ideu kreslit, pak vytváří modely a až na konci je finální fotka. Zvláštností je, že v knize začínáme tou konečnou fotkou a jdeme krůček po krůčku až na začátek procesu.

Kniha je rozdělena do osmi kapitol o nábytku, porcelánu, digitálních technologiích nebo nových materiálech. Zařadili jste jména od Alberta Medy až po Patrika Illa. Podle čeho jste vybírali autory?
Každou z kapitol a výběr tvůrců měl na starosti praktikující designér nebo pedagog, který zároveň pracuje, protože jsme nechtěli, aby jednotlivé věci popisovali teoretici. Každá kapitola se skládá ze čtyř až šesti projektů, a ty už rozebírají jednotliví autoři.  Výběr designérů je směs slavných starších autorů, kteří mají cenné zkušenosti (Alberto Meda, Ross Lovegrove nebo Bořek Šípek), tvůrců mladší generace (Maxim Velčovský, Jan Čtvrtník, Patrik Illo) i absolventů. Zařazeny jsou malé i větší projekty, výrobky, prototypy nebo různé experimenty třeba o tom, jak mohou magnetismus a gravitace „vytvořit“ stoličku.

Zajímavá je kapitola o digitálních médiích.
Digitální media dnes používají všichni a tahle kapitola je o tom, jak, kde a proč to začalo. V současné době není možné bez digitální techniky pracovat kvůli přenosu dat, určité unifikaci řeči a potřebě vizualizací výrobku, který ještě neexistuje.  V minulosti to bylo mnohem složitější, modely se kreslily nebo se fotografovaly. Tehdy virtuální realita nebyla.

Fenoménem posledních let jsou 3D tiskárny. V knize třeba autor nechává tisknout židle. Jakou sehrály roly v procesu výroby?
Celé to začalo tím, že někdo vytiskl model, který by jinak někdo musel udělat manuálně. Jenže některé detaily nebo miniatury nejde udělat, leda strojem. Přišlo se teda na to, že z dat, které máte v počítači, můžete objekt vytisknout, a to nejrůznějšími materiály podle pevnosti a trvanlivosti. Dnes se tisknou jak prototypy jedna ku jedné, tak i samotné výrobky, v podstatě sama tiskárna může vytisknout sama sebe.
V projektování je to veliká pomoc, protože jinak by někdo ten modýlek musel za veliké náklady dělat, takhle ho můžete vytisknout přes noc. 3D tiskárny se budou jistě zdokonalovat, budou to roboti vyrábějící za nás. V praxi by se mohlo stát, že si sama navrhnete nějaký produkt a prostě si ho doma vytisknete.

Podobně poutavá je kapitola o nových materiálech. Proč jste zařadili toto téma?
Protože se v této oblasti dějou velké inovace. My jsme vybrali jen nepatrný zlomek nových materiálů z posledních let, ale je jich více než 5000. Tohle téma měli na starosti vedoucí pražské knihovny materiálů Happy Materials, instituce, která shromažďuje vzorky a dává je k dispozici návrhářům. Jsou tam materiály, které mají přesah, co se technologie nebo vlastností týče. Hlavně v textilu je spousta nových materiálů, které nepropouští vodu, ale jsou prodyšné. Obrovský pokrok je taky ve světě plastů, aby byly ekologické a rozpadly se po určité době nebo aby se daly zkrmit dobytkem. To třeba sklo nebo porcelán jsou věčné materiály, zásadně se nemění.

Komu je kniha hlavně určena?
Zejména studentům, ale snažili jsme se ji udělat tak, aby byla srozumitelné i pro člověka, kterého design zajímá.

Knihu Design: Od myšlenky k realizaci je možné zakoupit na DesignBuy.cz

Foto a zdroj: Jiří Pelcl