15. února 2009 –– média –– Ondřej Krynek

U nakladatelství Grada vyšla před několika málo týdny pět set stran silná kniha Architektura 60. let, která mapuje nejvýznamnější české architektonické počiny ze zmíněného období. Čtenáři uvnitř najdou známé podrobně zdokumentované a popsané stavby, mající na dnešní dobu výjimečný a velmi moderní i nápaditý vzhled.

Už v úvodu knihy autoři Oldřich Ševčík a Ondřej Beneš poznamenávají, že česká architektura z období šedesátých let čekala dlouhou dobu na důstojné knižní zpracování. To se dostalo do knihkupectví na sklonku minulého roku v podobě rozsáhlé kompletně české publikace s jednoduchým názvem Architektura 60. let a podtitulem „Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století.

Mohutná a něco málo přes pět set stran silná kniha, je pečlivě až dokonale zpracovaným ohlédnutím za dobou nebývalého kulturního rozkvětu a uvolněním poměrů, které se výrazně projevilo i v architektuře, jež dostala podobu srovnatelnou se zahraniční konkurencí. V této době pak vyrostlo mnoho doposavad známých a v některých případech až světově proslulých staveb, které si však mnozí nelehce zařadí časově i v souvislostech.

Publikace je klasicky rozdělena. Jejímu začátku patří krátký úvod, aby mohla následovat velmi důležitá kapitola o „Zlatých šedesátých létech“. V ní je na asi osmdesáti stranách přiblížena v českém i světovém pohledu kýžená doba nejen v architektuře, ale i v oborech umění, kultury, techniky, polity, vědy a dalších. Metodistické poznámky jsou krátké avšak naprosto přesné a navíc doplněné stovkami malých i velkých fotografií a reprodukcí.

Následuje stěžejní část knihy neboli Komentovaná fotografická dokumentace, která chronologicky od roku 1947 představuje nejvýznamnější architektonické počiny a to až do roku 1975. Každé realizaci je věnován maximální prostor měřený nejspíše podle její důležitosti. Čtenář se dozví nejen základní údaje, jako název stavby a jména architektů, ale autoři mu mimo kvalitních fotodokumentace aktuálního stavu nabízí v mnoha případech i dobové fotografie či plány.

Ze stovek staveb, které už letmým pohledem jasně vypovídají o nebývalé vizuální síle realizací, je potřeba zmínit tak významné stavby jako Televizní věž a hotel na Ještědu, Pavilon a Restaurace na Expo 58, pavilon Z na brněnském výstavišti, Plavecký stadion v Podolí, Federální shromáždění na Vinohradech, Hotel Pyramida, obchodní domy Prior i Kotva a mnohé další.

Ve srovnání s dnešní často plošnou bezmyšlenkovitou výstavbou se ukazují šedesátá léta jako architektonicky silná a velmi nápaditá doba. Kniha blíže odhaluje nejen poklady, které zná snad opravdu každý, ale nahlíží i do interiérů, kde odhaluje často velmi pozoruhodnou výzdobu stropů i celkového zařízení. Určená je nejen historiků a architektům, ale i všem zájemcům o architekturu a její vizuální podobu.

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Grada