2. května 2016 –– produkty –– Ondřej Krynek

Na půdě Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem vznikl pozoruhodný projekt jménem Back Home, který prezentuje dovednosti studentů hned tří ateliérů. Výsledkem jsou prototypy produktů navrženými spolu s lokálními výrobci jako možné modely inovace a využití tradičních řemeslných postupů.

„Back Home, jako výstavní aktivita, navazuje na předchozí projekt UNPLUGGED z roku 2015, prezentovaný v Galerii Českého centra v Miláně. Obsahově projekt Back Home sleduje fenomén designérů činných v oblasti produkce a inovačních iniciativ. Míněny jsou impulzy vycházející z řad samotných designérů, tedy zespoda pomyslné hierarchie vztahu designér–výrobce. Jejich aktivity se stávají přínosem pro lokální a malé ekonomiky,“ uvádí kurátorka výstavy Iva Š. Tattermuschová, která je zároveň odborný asistent ateliéru Design keramiky.

„Aktéry výstavy Back Home je 17 studentů oboru design na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, kteří v nedávném období spolupracovali s vybranými lokálními výrobci a řemeslnými dílnami v českých regionech. Cílem projektu je představit možné modely inovace a využití tradičních řemeslných postupů jako alternativní možnosti produkce standardizované výroby, tak, jak by je viděla právě nejmladší generace designérů,“ dodává.

Unikátní prezentace projektu Back Home, kde se prezentuje tvorba ateliérů Produktový designu pod vedením Jana Čapka, Design keramiky pod vedením Antonína Tomáška a Přírodní materiály pod vedením Jaroslava Prášila, bude od pondělí 2. do neděle 8. května 2016 jednou z 93 výstav na designérské přehlídce Prague Design Week 2016, kam se přestěhovala z Milána.

Čtěte další články na téma Prague Design Week

Foto: FUD UJEP
Z
droj: Prague Design Week