12. srpna 2019 –– produkty –– Ondřej Krynek

Mladý český designér, který je absolventem bakalářského studia ateliéru Produktový design na UMPRUM, zaměřil svou bakalářskou práci na hledání alternativy za planetu tolik zatěžující koželužný průmysl. Ve svém projektu Mycophyta 2.0 využil houbu Troudnatce kopytovitého z čeledě chorošovitých, která by se mohla stát alternativou za kůži.

„Domnívám se totiž, že práce designéra nemůže být nadále definována estetizací produktů nebo prostředí kolem nás. Je nezbytné překračovat oborové hranice a hledat nové způsoby návrhu produktů, které budou nejen vizuálně přitažlivé, ale současně budou jeho majiteli sloužit co nejdéle, a ve chvíli kdy doslouží, nezanechají po sobě, pokud možno, žádnou stopu. Tato práce demonstruje netradiční mezioborovou spolupráci, kterou je v současnosti nutné více a více podceňovat,” říká designér, který na projektu spolupracoval s biologem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, s nímž vytvořil postup pro urychlení a automatizaci pěstování plodnic potřebných hub.

„Toto jsou myšlenkové a stavební pilíře, ze kterých pak vycházím při navrhování samotného produktu. Při navrhování jsem se rozhodoval o výsledném produktu, ale celému procesu jsem chtěl nechat organický průběh. V mé práci se stalo stěžejní seznámit se s tímto materiálem, proniknout hluboko do jeho historie, a posunout sebe i tento materiál v rámci vědy. Výsledný produkt by se dal tedy označit jako pomyslný druhotný produkt výroby, stejně jak je označována kůže, která byla po staletí nejen materiál na výrobu oděvu, ale i symbol moci,” dodává mladý designér, který neoznačuje houby jako záchranu světa před ničivými dopady průmyslu, ale jako cestu spojenou se snížením produkce a udržitelností výroby.

Čtěte další články na téma koncept

Foto a zdroj: Tomáš Rachunek