2. listopadu 2020 –– produkty –– Ondřej Krynek

Jako disertační práci na Mendelově univerzitě v Brně navrhla designérka Alena Sobotková desky ze slisovaného papíru a plastu. Výsledkem jsou kávové stolky v jednoduchém designu, kde konstrukce je vyrobena ze dvou kusů masivního dřeva a deska pak ze spojení vyřazeného papíru a speciálního rozložitelného plastu. Kolekce nese jméno PapeerStack.

„Samotná myšlenka vznikla již během mé stáže na Louisiana State University (2018), kde jsem začala experimentovat s papírovou buničinou, poté jsem získala roční projekt IGA a začala s výrobou a testováním fyzikálních a mechanických vlastností desek z papírové buničiny a škrobového lepidla na Salzburg University of Applied Sciences (2019) během tříměsíční stáže. Poté jsem pokračovala ve spolupráci s Ústavem nauky o dřevě a dřevařských technologií u nás na MENDELU, kde vznikly desky (jedná se o papír s biodegradovatelným plastem PLA) použité pro můj návrh odkládacích stolků PapeerStack,“ uvádí ke své kolekci Alena Sobotková.

Sobotková realizovala projekt jako dizertační práci na téma Trvale udržitelný rozvoj v procesu navrhování nábytku na Ústavu nábytku, designu a bydlení Lesnické a dřevařské fakulty. Spolupracovala také se společností Pastia, která dodala recyklovaný plast. Výsledný produkt její práce byl testován v Salzburgu v rámci projektu Aktion. Další rozvoj projektu prozatím zastavila pandemie nového typu koronaviru. Desky by však mohly mít i další využití.

Čtěte další články na téma stolek

Foto a zdroj: Alena Sobotková