5. října 2022 –– události –– Ondřej Krynek

V rámci 15. ročníku mezinárodní soutěže Master of Crystal 2022 byli do finále vybráni čtyři finalisté, kteří navrhovali svá svítidla na základě letošního zadání na téma Light for Wellbeing neboli Světlo pro pohodu. Koncepty svítidel s velmi rozmanitým designem navrhli Katarína Nábilková, Lenka Holubcová, Byoungchan Yun a Ella Nová. K vidění nyní budou v Praze.

„Čtyřmi finalisty soutěže jsou Katarína Nábilková, Lenka Holubcová, Byoungchan Yun a Ella Nová. Zatímco někteří se inspirovali přírodními prvky (Nábilková se svým dílem Balance of Nature vychází z rovnováhy přírodní scenérie, Byoungchan Yun objektem Blooming Light odkazuje na krásné, byť pomíjivé květy), další dvě finalistky zpracovaly téma ve více symbolické rovině. Svícen Lenky Holubcové Cathedralis se inspiroval gotickou katedrálou coby symbolem naděje, Ella Nová se v díle Novella rozhodla tematizovat tající ledovce, klimatickou úzkost a obavy o budoucnost planety,“ uvádí pořadatelé soutěže.

Nejvýraznější design má koncept svítidel Novella, který navrhla Ella Nová. Inspirovala se tajícími ledovci, které by měli ve výsledném designu trčet ze stopu a zářit. Prototyp má podobu skupiny fragmentů a připomínají sochu umístitelnou na podstavec. „Přirozeně, svou inspiraci jsem hledala v přírodě – protože to, co nás dokáže skutečně inspirovat, je již dávno všude kolem nás. Objekt, na který se právě díváte, je menším kompromisem, vyrobeným tak, aby lépe zapadl do celé výstavy. Originální nápad byl jednoduše spíše takovým výstřelem do tmy, nežli skutečně funkčním produktem. Byl navrhnut tak, aby vyvolal emoce, donutil každého z nás, aby si položil tu nejdůležitější otázku našeho bytí: Co na nás v budoucnosti čeká?“ uvádí mladá designérka ke konceptu. Všechny projekty je možné si prohlédnout na aktuálně konané přehlídce Designblok 2022.

Čtěte další články na téma Designblok, sklosvětlo

Foto a zdroj: Master of Crystal