10. září 2023 –– události –– Ondřej Krynek

V sobotu bylo v italských Benátkách zahájena přehlídka Venice Glass Week, která potrvá až do 27. října tohoto roku. Opět se ji účastní čeští výtvarníci a designéři a to výstavou Czech Glass s podtitulem Fragile. Představují se zde jmenovitě Alena Matějková, Barbora Kotěšovcová, František Jungvirth, Klára Horáčková a Dana Zámečníková.

„Výstava Czech Glass: fragile, připravená pro sedmý ročník mezinárodního festivalu skla v Benátkách The Venice Glass Week, volně navazuje na expozici Czech Glass, Quo Vadis?!, která se uskutečnila v rámci jeho pátého ročníku před dvěma lety. Již tehdy jsem jako kurátorka přemýšlela v intencích dlouhodobého projektu, nikoliv pouze jediné jednotlivé prezentace. Proto jsem zamýšlela vytvořit platformu, která by měla potenciál představovat české sklo v delším časovém horizontu, avšak vždy s novou konkrétní ideou, se záměrem vykreslit úplnější obraz toho, co se v oblasti volné tvorby skla v České republice děje. Ze stejného důvodu vzniklo logo – jakási značka Czech Glass, jež bude pokaždé naplňována novým obsahem,“ uvádí kurátorka Mária Gálová.

„Cílem prvního ročníku projektu bylo představit v obecnější rovině různé polohy současné české sklářské tvorby, vytvořit jakýsi tvůrčí, inspirativní a svým způsobem i konfrontační dialog mezi autory odlišného věku a profesních zkušeností. Neméně důležité bylo ukázat různorodost technologických postupů. V rámci letošního ročníku jsem na tyto ideje navázala a pokusila se je posunout ještě o krok dál. Důraz jsem položila na potenciál skla jako materiálu, který plnohodnotně obstojí při řešení konkrétních uměleckých záměrů, a poukázala jsem na rozdílné tvůrčí přístupy autorů. Mnoho vrstevnatost jeho použití představuji prostřednictvím sklářky-sochařky, new-tech sklářky, skláře v tandemu s módní návrhářkou a sklářky-malířky,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstavasklo

Foto a zdroj: UMPRUM