15. října 2011 –– události –– Zuzana Janáková

Výstava Treasure Hunt nabízí díla studentů Ateliéru K.O.V. pražské VŠUP, které překonávají hranice oboru a materiálu. Poprvé byla uvedena v Mnichově, poté v Mikulově a nyní je k vidění v Praze, navíc obohacena o práce vedoucí ateliéru Evy Eisler a asistentky Evy Huml. Šperky s příběhy si můžete prohlédnout do 13. listopadu v Galerii Rudolfinum.

Podle Evy Eisler slovo „poklad“ v názvu projektu symbolizuje hledání a objevitelská cesta za nalezením pokladu je synonymem umělecké tvorby. Hledání a objevy jsou podle ní nekonečným procesem, v nichž se místo odpovědí vynořují stále nové otázky. Cesta je tedy zároveň cílem, poklad samotný zůstává obestřen tajemstvím. A tak se v tomto příběhu autoři uměleckých děl a jejich diváci stávají hledači pokladů. Ke každému pokladu však neodmyslitelně patří jeho skrýš. Právě ona nabízí možnost, jak hledání skrytého vyjádřit. Schránka totiž může být zároveň jádrem věci. Jen jejím prostřednictvím je existence pokladu možná. Dalo by se tedy říci, že téma hledání pokladu je tématem ryze osobním a zároveň se dotýká obecného povědomí. Fascinující téma souzní se základním pedagogickým postojem profesorky Eisler. Tím je totiž snaha ve studentech rozvíjet potenciál v oblasti tvorby prostorových objektů a to bez jakéhokoliv omezení.

Někteří studenti se ve svých dílech vracejí k dětským vzpomínkám, jiní se snaží dát schránce podobu tušeného archetypu, inspirovaného artefakty dávných civilizací či nadčasového, tvarově čistého objektu. Mezi magickými exponáty nalezneme schránky připomínající truhly našich babiček či naopak moderní vzdušné katedrály. Všechny vystavené objekty vypráví své skryté příběhy. Studenti se práce ujali kreativně a svá díla očividně zpracovávali s nesmírnou chutí a nasazením. Všechny vystavené šperky jsou nositelné.

Eva Eisler (1952) se kromě tvorby uměleckého šperku, ve které patří k nejvýznamnějším tvůrcům současné doby, zabývá také designem, architekturou, výtvarným uměním a kurátorskou činností. Po absolvování stavební průmyslovky, navštěvovala grafickou školu a obor architektura na VŠUP. Pracovala jako projektantka, například v legendárním ateliéru SIAL. S manželem architektem Johnem Eislerem se seznámila na studiích v Praze a v roce 1983 odjeli i se syny do New Yorku. Samostatně začala vystavovat roku 1987, vyučovala design na Newyorské univerzitě i dalších školách. Vystavuje po celém světě a její práce jsou zastoupeny v mnoha sbírkách soukromých sběratelů a velkých muzeí. Eva Eisler se snaží soustředit především na tvorbu jedinečných autorských děl, spíše než na návrhy předmětů vyráběných v početných sériích.

Ateliér K.O.V. vede Eva Eisler od roku 2007 a navazuje v něm na dosavadní tradice výuky v oblasti tvorby šperků, soch a objektů. Zkratka K.O.V. v sobě skrývá motto Koncept – Objekt – Význam a jeho specializace není stanovena konkrétním materiálem. V projektu Treasure Hunt najdeme tedy i práce se dřevem, které pro některé studenty představovalo velkou výzvu. Ve výtvarném umění obvykle hovoříme o věrnosti materiálu a oceňujeme zvláště kvality plynoucí ze spojení intelektuálního konceptu s mistrovským porozuměním užitému médiu. Ale i snaha vyjádřit se v materiálu, který tvůrce teprve poznává, se může stát odrazovým můstkem pro zajímavé novátorské dílo.

Čtěte samostatný článek Ateliér K.O.V. z VŠUP ukázal nové šperky i objekty
Čtěte samostatný článek Objektový K.O.V. nejlepším ateliérem Designbloku

Čtěte všechny články na téma šperkyVŠUP

Foto a zdroj: Galerie Rudolfinum