22. února 2014 –– události –– Ondřej Krynek

Uměleckoprůmyslové museum v Praze hostí až do 30. března 2014 výstavu nazvanou Liquid Time. Na ní je prezentováno to nejlepší z více než dvaceti let tvorby ateliéru Kov a šperk na proslulé Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Výstavu obohacuje doprovodná instalace ukazující i český šperk Dialog.cz-sk.

„Ateliér na VŠVU v Bratislavě založil v roce 1991 slovenský sochař a šperkař Anton Cepka. Od poloviny devadesátých let stojí v čele ateliéru architekt Karol Weisslechner, jehož koncepci vystihuje současný název Ateliér S+M+L_XL KOV a ŠPERK. Již samotný název nese poselství o tom, že oblast šperkařské tvorby nevymezují žádné hranice. Práce studentů směřují od nositelných objektů k instalacím přesahujícím měřítko lidského těla. Na půdě ateliéru vznikají jedinečná díla i návrhy designérské povahy. Proud vystavených objektů vytváří jakýsi depozitář myšlenek a konceptů, doplňovaný v průběhu let,“představuje vystavujícího samo UPM.

Expozice v UPM je rozdělena na několik částí. Úvod je věnován zakladatelské osobnosti moderního evropského šperku Antonu Cepkovi, jehož dílo mapují více než tři desítky šperkařských objektů z šedesátých až osmdesátých let. Následuje tvorba pedagogů ateliéru Kov a šperk představující několik samostatně instalovaných autorských kolekcí.

Studentské práce jsou vystaveny jako malý depozitář myšlenek, který je v průběhu let jejich tvorby průběžně doplňován o nejlepší kousky. Expozice je v tomto případě řešena otevřeným policovým systémem, který má vypovídat o „tekutém“ čase studia a setkávání, během něhož mladí umělci urazí dlouhou cestu od dětství k dospělosti.

Po dobu trvání výstavy Liquid Time můžete navštívit i doprovodnou výstavu Dialog.cz-sk, která ve stálé expozici představuje deset českých a slovenských šperkařů. „Dialog.cz-sk připomene, že šperk nezná hranic nejen v oblasti umění, ale i ve smyslu geografickém. Moderní český a slovenský šperk dosáhl výrazných úspěchů v období Československa, především v šedesátých letech. Dnes se rozvíjí díky otevřenosti, jež je vlastní evropské šperkařské tvorbě,“ přibližují doprovodnou výstavu organizátoři.

Čtěte další články na téma výstavašperk

Foto a zdroj: UPM