2. března 2014 –– události –– Ondřej Krynek

Až do 28. března 2014 můžete v Praze navštívit výstavu s tajuplným názvem Crash Test 3 s podtitulem Jak? Jinak! Expozice nabízí prezentaci porcelánu a keramiky studentů českých a slovenských vysokých škol, konkrétně pražské UMPRUM a bratislavské VŠVU i vybraných výrobců porcelánu.

„Výstava konfrontující tvorbu studentů uměleckých škol v Praze a Bratislavě s produkcí vybraných českých porcelánek vznikla v rámci projektu Crash Test, který letos již potřetí realizují studenti Ústavu dějin umění Katolické teologické fakulty UK v Praze,“ uvádí výstavu organizátoři z galerie Czechdesign.

Na třetím ročníku výstavy se představí nejen studenti pražské UMPRUM pod vedením slavného Maxima Velčovského a studenti bratislavské Vysoké školy výtvarných umění z ateliéru uznávaného tvůrce Daniela Piršče, ale i vybraní čeští výrobci porcelánu jako Rudolf Kämpf, Český porcelán Dubí a Royal Dux Duchcov.

„Název Crash Test vyplývá z podstaty projektu a je metaforou zátěžové zkoušky studentů všech zúčastněných škol. Jak začínající kurátoři, tak i  mladí výtvarníci procházejí jakýmsi testem odolnosti proti nárazu – mínění veřejnosti a výtvarné kritiky,“ dodávají organizátoři k výstavě, jejíž podtitul je tvořen jasnou otázkou a jasnou odpovědí: Jak? Jinak!

Z prezentovaných studentských tvůrců zmíníme jména jako David Sekereš, Lucia Kováčiková, Simona Janišová, Martina Žílová, Jana Kábrtová a další. Výstava je přístupná denně až do 28. března 2014.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Czechdesign